Pzt - Cum : 09:00 - 18:00
info@mesaymm.com.tr
+90 216 3267740

Sirküler

Sirküler Tipi Numara Sirküler Tarih
Vergi Sirküleri YMM-2020/41
Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
25.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/40
Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu – Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında
24.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/36
01.04.2020 tarihinden itibaren, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %1 KDV oranı uygulanacaktır.
23.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/37
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hk.
23.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/38
Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması
23.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/39
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
23.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/35
Geri Kazanım Katılım Payı Beyanlarında Dönemi Değişikliği Yapılmış ve Buna Bağlı Olarak Beyanname Verilme Süreleri Uzatılmıştır.
22.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/34
Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
20.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/33
31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
17.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/32
7 Seri No’lu ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler – “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” Uygulaması
9.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/31
Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulanmasına İlişkin Olarak 517 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yer Verilen Usul ve Esaslar
8.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/30
31 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bazı teslimlerde uygulanacak KDV Tevkifat Oranı değiştirilmiştir.
4.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/29
2178 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallarda (benzin ve motorin) uygulanacak ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
2.03.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/28
2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
28.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/27
Bazı illerde uygulanan ilave altı puanlık SGK işveren teşviki uygulama süresi 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
24.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/26
7221 Sayılı Kanun İle Değerli Konut Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler
21.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/25
01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması ve Beyanı
20.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/24
30 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Düzenlemeleri
17.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/23
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir.
10.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/22
Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi uzatılmıştır.
9.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/21
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında GİB Duyurusu
4.02.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/20
Motorinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
30.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/19
Elazığ ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep İlan Edilmiştir.
28.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/18
516 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği-2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Kurlar
24.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/17
Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2019 Yılı Oranı
23.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Yayınlanan 16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi
22.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/15
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzları
21.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/14
Mükellefler adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri” hakkında GİB Duyurusu
20.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/13
2020 Hesap Dönemi E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
17.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/12
Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklikler
16.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/11
İhracata İlişkin Fatura Tarihinin 2019 ve Gümrük Beyannamesi Kapanış Tarihinin 2020 Olması Durumu İle İlgili Hatırlatma
15.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/10
Mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi hk.
14.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/9
Bazı Mükelleflere NİHAİ TÜKETİCİ Açıklaması İle E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkanı Getirilmiştir.
13.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/8
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında SGK Duyurusu
9.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/7
2019 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma
8.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/6
01/01/2020 – 30/06/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı
7.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/5
Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin satışlarında fatura düzenleme sınırı
6.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/4
5000 / 30.000 TL ve Üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında GİB Duyurusu
3.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/3
32 Sayılı Karara İlişkin 2019-32/56 Nolu Tebliğ-İhracat Bedellerinin En Az %80’inin Bankalara Satış (Türk Lirasına Çevrilme) Zorunluluğu Kaldırılmış Olup, İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme Zorunluluğu İse Devam Etmektedir.
3.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/2
1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 02.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere bazı malların (tavuk yumurtası, balık ve bazı mobilya ürünlerinin) tesliminde KDV oranı yeniden belirlenmiştir.
3.01.2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/1
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerinde ÖTV artışı uygulanmayacaktır.
2.01.2020
Bilgilendirme Notu 30923
E-Fatura ve E-Arşiv Kullanan Mükelleflerin 2020 Yılında Düzenleyecekleri İlk Faturaların 3 Haneli Birim Kodu ve 13 Haneli Sıra Numarası Hakkında Önemli Hatırlatma
31.12.2019
Vergi Sirküleri 30991
01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen vergi/ceza, had, miktar ve oranları
31.12.2019
Vergi Sirküleri 2019/IV
2019/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri
31.12.2019
Vergi Sirküleri 30836
1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – Yurt Dışı ve Yurtiçi Varlıklar İçin Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi 6 ay daha (30/06/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.
30.12.2019
Vergi Sirküleri 30994
1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – % 2 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 30.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 1,6 olarak değişmiştir.
30.12.2019
Vergi Sirküleri 1950
1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi imkanı getirilmiştir.
30.12.2019
Vergi Sirküleri 6698
KVKK DUYURU – VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA
27.12.2019
Vergi Sirküleri 30923
GİB – 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği Uygulamasına İlişkin Çok Sorulan Sorular ve Cevabı
26.12.2019
Vergi Sirküleri 30988
Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
25.12.2019
Vergi Sirküleri 6698
VERBİS’e Kayıt Süreleri Hakkında Hatırlatma – (Bazı mükellefler için 31/12/2019 son tarih olmaktadır.)
25.12.2019
Vergi Sirküleri 30985
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 12,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 13,75 olarak değişmiştir.
23.12.2019
Vergi Sirküleri 30987
512 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği – 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.
23.12.2019
Vergi Sirküleri 30987
1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme %12 olarak belirlenmiştir.
23.12.2019
Vergi Sirküleri 509
1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu
23.12.2019
Bilgilendirme Notu 30923
GİB Duyurusu – Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e-belge ve e-defter uygulamalarına geçişi hk.
23.12.2019
Bilgilendirme Notu 30923
e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Mükelleflerin 5.000 ve 30.000 TL’yi Aşan Faturalarını 01.01.2020 Tarihinden İtibaren e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlemelerine İlişkin GİB Duyurusu
16.12.2019
Bilgilendirme Notu 2020-1
GİB Duyuru – 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatları Hk.
16.12.2019
Bilgilendirme Notu 6183
01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatları Hk.
16.12.2019
Bilgilendirme Notu 6102
Anonim ve Limited Şirketlerin 2020 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri
13.12.2019
Bilgilendirme Notu 454
2020 Yılı için e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye kullanma zorunluluğu
13.12.2019
Bilgilendirme Notu 20183
KDV Genel Uygulama Tebliği
13.12.2019
Bilgilendirme Notu 530210
Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat bedelleri
13.12.2019
Bilgilendirme Notu 7194
7194 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ve değişiklikler
9.12.2019
Bilgilendirme Notu 512564
İhracat Genelgesinde Değişiklik – Peşin döviz tahsil edilen ihracat bedellerinin DAB’a bağlanması uygulamasında değişiklik yapılmıştır.
5.12.2019
Bilgilendirme Notu 30836
309 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği – Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi
4.12.2019
Bilgilendirme Notu 2019-12
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GİB DUYURUSU
29.11.2019
Vergi Sirküleri 2019-1
Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı.
14.11.2019
Bilgilendirme Notu 30016
1770 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport vermek için aranan asgari yıllık ortalama ihracat tutarı “1 milyon ABD Doları” tutarından “500 bin ABD Doları” tutarına düşürülmüştür.
12.11.2019
Vergi Sirküleri 30942
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin 28 No.lu KDV Tebliği Yayımlandı.
11.11.2019
Vergi Sirküleri 468620
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik- Yabancı ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışı için de şirket hesabına yatırılan tutarların sermayeye ilave edilme işlemin en geç 3 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
11.11.2019
Vergi Sirküleri 7183
1 Sıra No.lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği – Turizm Payı Beyannamesi hk.
4.11.2019
Vergi Sirküleri 120
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
1.11.2019
Vergi Sirküleri 509
509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği – Elektronik Belge Uygulamaları Hk.
28.10.2019
Vergi Sirküleri 201936
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayınlanmıştır.
22.10.2019
Vergi Sirküleri 2019240
510 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – Adres değişikliğine ilişkin bildirim İşlemleri hk.
22.10.2019
Vergi Sirküleri 30923
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) – e-Tebligat uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır.
22.10.2019
Vergi Sirküleri 30923
3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği – E-Deftere Geçiş Zorunluluğu ve 01.01.2020 tarihinden itibaren e-defter berat süreleri hk.
22.10.2019
Bilgilendirme Notu 2019-27
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayınlanmıştır.
17.10.2019
Vergi Sirküleri 2019899
Hareketleri Genelgesinde Değişiklik – Yurt Dışından Kredi Alınması
15.10.2019
Vergi Sirküleri 2019-342
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 17,25 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 18,25 olarak değişmiştir.
11.10.2019
Vergi Sirküleri 2019-298
e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7
9.10.2019
Vergi Sirküleri 220572
Fwd: 1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir
26.09.2019
Vergi Sirküleri 220573
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)
26.09.2019
Vergi Sirküleri 220574
İhracat Bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurması (DAB alınması) zorunluluğunun süresi 1 yıldan 18 aya çıkartılmıştır. (Tebliğ No: 2019-32/55)
26.09.2019
Vergi Sirküleri 220575
04/09/2019 tarih ve 51592363-010.07.01-E.12737458 sayılı SGK Genel Yazısı- Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması İmkanı Hk.
26.09.2019
Vergi Sirküleri 220576
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik – Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Kapsamında Kullanılabilecek Döviz Kredisi Tutarı Hk
26.09.2019
Vergi Sirküleri 220577
1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 2711.12 G.T.İ.P. Numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan” Tesliminde ÖTV Değişikliği Hk.
26.09.2019
Bilgilendirme Notu 220571
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 30844
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulama Başlangıcı 01/01/2020 tarihine ertelenmiştir. — Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 7186
7186 Sayılı Kanun ile Yapılan Bazı Düzenleme ve Değişiklikler Hk.
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 1314
1314 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar)
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 7183
7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun – Turizm Payı Oranı, Beyanı ve Ödemesi Hk
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 26890
2019/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 1266
05/09/2018 tarihinden itibaren % 2 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2,5 olarak değişmiştir. Tarih: 19 Ağustos 2019 10:16:16 GMT+3
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 27998389
01/07/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 6.379,86.-TL olmuştur.
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 30858
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 30859
1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir
19.08.2019
Bilgilendirme Notu 30836
: Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
5.08.2019
Bilgilendirme Notu 30844
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulama Başlangıcı 01/01/2020 tarihine ertelenmiştir. — Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)
29.07.2019
Bilgilendirme Notu 1314
1314 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar
19.07.2019
Vergi Sirküleri 404
İhracat Genelgesinde Değişiklik – İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi halinde, söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilmesinin şartlarında değişiklik
27.06.2019
Vergi Sirküleri 402
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu-Limited şirketin vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hk.
24.06.2019
Vergi Sirküleri 402
Anayasa Mahkemesi Sermaye Şirketlerinin Zamanaşımına Uğramış Borçları Niteliğinde Olan Menfaat ve Bedellerin Devlete İntikalini Öngören Yasal Düzenlemeyi İptal Etti
24.06.2019
Bilgilendirme Notu 2018/136
Anayasa Mahkemesi Sermaye Şirketlerinin Zamanaşımına Uğramış Borçları Niteliğinde Olan Menfaat ve Bedellerin Devlete İntikalini Öngören Yasal Düzenlemeyi İptal Etti
24.06.2019
Vergi Sirküleri 401
İhracat Genelgesinde Değişiklik
20.06.2019
Vergi Sirküleri 400
2018 Yılına İlişkinin Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
14.06.2019
Vergi Sirküleri 30761
7176 Sayılı Kanun’un 19 uncu maddesi ile 7103 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek 10.000.-TL’lik ÖTV üst sınır tutarı
13.06.2019
Vergi Sirküleri 1106
2019/1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – Kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti
16.05.2019
Vergi Sirküleri 396
Ramazan ayı dolayısıyla şirket personeline yapılan yardımların vergisel yönden değerlendirilmesi
10.05.2019
Vergi Sirküleri 392
2019 Yılına İlişkin Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin İlk Taksit Ödeme Süreleri
6.05.2019
Vergi Sirküleri 393
Ocak/2019 Döneminden İtibaren E-Defter Beratları İle Birlikte “Defter Raporu Beratı” da GİB’e yüklenecektir.
6.05.2019
Vergi Sirküleri 30761
1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV oranları ile ÖTV oranlarında değişiklik yapılmış ve alınan araç matrahına göre belirlenen hurda indiriminde yeni araç alım matrahları yeniden belirlenmiştir.
2.05.2019
GİB Haberler 1015
1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hk.
1.05.2019
Vergi Sirküleri VUK-116 / 2019-6
30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
29.04.2019
Vergi Sirküleri
Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi 2019/1 – Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5’lik Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulaması Hk.
17.04.2019
Vergi Sirküleri 382
İhracat Genelgesinde Değişiklik – 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.
8.04.2019
Vergi Sirküleri 383
2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Bazı Hatırlatmalar
8.04.2019
Vergi Sirküleri 391
1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği – Plastik Poşet Beyanı Usul ve Esasları
8.04.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB – 44
115 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.
29.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB – 43
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
23.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB – 41
Yasal Süresi Dışında Düzenlenen Aylık Prim Hizmet Belgeleri SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilmesi
22.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB – 42
Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)
22.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-40-307
2019-40-307 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
15.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-39-306
2019-39-306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
15.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB – 38
İnteraktif Vergi Dairesi Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulaması
13.03.2019
GİB Haberler 02
Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” oluşturulmuştur.
7.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-36
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE 16/11/2018 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ OLARAK SIKÇA SORULAN SORULAR
4.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-37
İhracat Bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurması (DAB alınması) zorunluluğunun süresi 6 aydan 1 yıla çıkartılmıştır. (Tebliğ No: 2019-32/53)
4.03.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-31
Açıklamalı KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklik Duyurusu
26.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-30
25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin süresi uzatıldı
25.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-28
Tüm basılı kitap ve süreli yayınların (1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç) teslimi KDV’den istisna edilmiştir.
22.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-29
7166 Sayılı Kanun – Geri Kazanım Paylarının Beyanı (Plastik Poşet Beyanı) ve Ödeme Süreleri ile Beyannamenin Verileceği Makamda Yapılan Değişiklikler Hk.
22.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-25
KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklik Duyurusu
20.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-21
Hazine ve Maliye Bakanlığı/Sigortacılık Genel Müdürlüğü-Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu
19.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-27
Konkordato Sürecinde (geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gibi) Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması
18.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-17
2018/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri
18.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-16
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
18.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-20
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflere Duyuru
18.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-19
PTT’den Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin olarak yapılan Duyuru
18.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-14
09.01.2018 tarihli Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
17.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-15
Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik
17.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-18
7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Düzenlemeleri
17.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-10
Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uygulamasıyla İlgili PTT Tarafından Yapılan Duyuru
16.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-13
04.01.2019 Tarihli SGK Genel Yazısı – Nevi Değişikliği-Devir-İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi Hk.
16.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-09
01/01/2019 – 30/06/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
15.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-08
Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
14.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-07
2019 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır
13.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-05
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No: 305)
12.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-06
Kamuya Ait Tebliğlerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Elektronik Yolla Yapılması Zorunluluğu
12.02.2019
Vergi Sirküleri 2018-S-71
2019 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları
10.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-04
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)
10.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-03
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
9.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-01
31.03.2019 tarihine kadar uygulanmak üzere CB Kararları ile bazı mal teslimlerinde KDV, ÖTV ve tapu harcı indirimi yapılmıştır.
8.02.2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-02
2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları
8.02.2019
Vergi Sirküleri S-80
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı
7.02.2019
Vergi Sirküleri S-79
7143 SAYILI KANUN ÖDEME SÜRESİ UZATIMI
6.02.2019
Vergi Sirküleri S-78
1.1.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamaları
5.02.2019
Vergi Sirküleri S-75
SGK İşveren Teşvik Süre Uzatımı
4.02.2019
Vergi Sirküleri S-77
1 No.lu KDV Beyannamesi ve ÖTV-1 Beyannamesinde Değişiklik
4.02.2019
Vergi Sirküleri S-74
Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi
3.02.2019
Vergi Sirküleri S-76
2019 Asgari Ücret SGK Prim Tavan Taban Ve AGİ
3.02.2019
Vergi Sirküleri S-73
KDV Oran Değişikliği
2.02.2019
Vergi Sirküleri S-80
Yeniden Değerleme Oranı
1.02.2019
Vergi Sirküleri 231
E Fatura ve E Arşiv Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma!
31.12.2018
Vergi Sirküleri 241
01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları
27.12.2018
Vergi Sirküleri 229
GİB Duyuru 1 No.lu KDV Beyannamesi ve ÖTV 1 Beyannamesinde Değişiklik Hk.
26.12.2018
Vergi Sirküleri 238
503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-Bazı illerde uygulanan altı puanlık SGK işveren teşviki uygulama süresi hk
26.12.2018
Vergi Sirküleri 228
Özelge-7143 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenmesi gerektiği hk.
25.12.2018
Vergi Sirküleri 239
476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.
19.12.2018
Vergi Sirküleri 240
475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarında değişiklik
19.12.2018
Vergi Sirküleri 266
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 31 07 2018 tarihinde biten başvuru süreleri
15.12.2018
Vergi Sirküleri 294
5510 Sayılı Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik
12.12.2018
Vergi Sirküleri 290
EKONOMİK BEKLENTİ ANKETİ-2018
11.12.2018
Vergi Sirküleri 300
E-Fatura Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma
10.12.2018
Vergi Sirküleri 234
2019 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi
7.12.2018
Vergi Sirküleri 233
7143 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 405)
30.11.2018
Vergi Sirküleri 235
2019 Yılında E-Defter E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu
30.11.2018
Vergi Sirküleri 237
503 Sıra No’lu VUK Tebliği ile Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak açıklanmıştır.
30.11.2018
Vergi Sirküleri 256
85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı
22.11.2018
Vergi Sirküleri 251
Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_52
16.11.2018
Vergi Sirküleri 243
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI
15.11.2018
Vergi Sirküleri 249
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin 2. Taksit Ödeme Süreleri
15.11.2018
Vergi Sirküleri 236
2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının En Geç Kasım 2018 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.
11.11.2018
Vergi Sirküleri 257
31.10.2018 Tarihinde Biten Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi 31 12 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
31.10.2018
Vergi Sirküleri 230
E-Arşiv Faturanın Raporlama Süresinde Değişiklik !
30.10.2018
Vergi Sirküleri 232
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018
30.10.2018
Vergi Sirküleri 245
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2019 tarihine ertelenmiştir.
27.10.2018
Vergi Sirküleri 246
Grup şirketlerin bankalardan kullanmış oldukları döviz kredilerinin diğer grup şirketlerine aktarılıp aktarılamayacağı hususu ile ortaklar ve diğer kişilerle olan dövizli borç-alacaklar
23.10.2018
Vergi Sirküleri 254
2018-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
19.10.2018
Vergi Sirküleri 248
GİB BUYURU 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA PEŞİN ÖDEME VEYA 1. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN BUGÜN
15.10.2018
Vergi Sirküleri 255
140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 7143 Sayılı Kanun kapsamında 01102018 (3092018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15102018 tarihine (bu tarih dâhil) k
15.10.2018
Vergi Sirküleri 252
Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_51
9.10.2018
Vergi Sirküleri 244
ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB’e bildirilme süresi 01 01 2019 tarihine ertelenmiştir.
1.10.2018
Vergi Sirküleri 247
GİB Hatırlatma Duyurusu 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018
1.10.2018
Vergi Sirküleri 258
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedelleri T
1.10.2018
Vergi Sirküleri 253
Bazı Araçların ÖTV Oranına Esas Matrah Limitlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
24.09.2018
Vergi Sirküleri 267
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış olup ilgili tebliğde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve
15.09.2018
Vergi Sirküleri 265
7144 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması Uygulaması İçin Son Tarih 30.09.2018
14.09.2018
Vergi Sirküleri 250
Döviz ve Dövize Endeksli Fatura Düzenlenmesi Hk.
13.09.2018
Vergi Sirküleri 260
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 20)
6.09.2018
Vergi Sirküleri 271
19 10 2010 tarihinden itibaren % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 05 09 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2 olarak değişmiştir.
5.09.2018
Vergi Sirküleri 242
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi
4.09.2018
Vergi Sirküleri 259
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No 2018 32 48) İhracatçıya, ihracat bedellerini Türkiye’ye getirme zorunluluğu gelmiştir.
4.09.2018
Vergi Sirküleri 261
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
3.09.2018
Vergi Sirküleri 263
HATIRLATMA NOTU 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR, KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SÜRESİ 31 08 2018 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR.
31.08.2018
Vergi Sirküleri 264
Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
27.08.2018
Vergi Sirküleri 302
2017-IV Geçici Vergi Dönemi Değerleri
15.08.2018
Vergi Sirküleri 289
HATIRLATMA Anonim ve Limited şirketlerce 2017 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2018 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2017 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2018 tarihidir.)
10.08.2018
Vergi Sirküleri 262
Kamuya olan borçlara ilişkin 7143 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 08 2018 tarihine (Bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.
31.07.2018
Vergi Sirküleri 268
2018-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
17.07.2018
Vergi Sirküleri 269
500 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması
6.07.2018
Vergi Sirküleri 270
304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması
6.07.2018
Vergi Sirküleri 272
01 07 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
5.07.2018
Vergi Sirküleri 277
Bilgilendirme Şubat 2018 Dönemi e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.Notu
25.05.2018
Vergi Sirküleri 283
494 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
25.05.2018
Vergi Sirküleri 284
23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerin
20.05.2018
Vergi Sirküleri 279
2018_11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
11.05.2018
Vergi Sirküleri 281
2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
11.05.2018
Vergi Sirküleri 274
SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı
10.05.2018
Vergi Sirküleri 276
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri
10.05.2018
Vergi Sirküleri 273
Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu
8.05.2018
Vergi Sirk#252;leri 278
2018-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
26.04.2018
Vergi Sirküleri 282
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar yüklenmesi gereken e-defter berat yükleme süresi 04 Haziran 2018 ta
20.04.2018
Vergi Sirküleri 280
2018_11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
18.04.2018
Vergi Sirküleri 295
2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar
9.04.2018
Vergi Sirküleri 292
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6.04.2018
Vergi Sirküleri 275
Hatırlatma Notu SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye dönük yararlanmak için başvuru süresi 31 05 2018 tarihinde sona ermektedir.
27.03.2018
Vergi Sirküleri 285
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
23.03.2018
Vergi Sirküleri 293
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
10.03.2018
Vergi Sirküleri 286
PERAKENDE MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA KULLANILAN SATIŞ UYGULAMA YAZILIMLARIGİB Bilgilendirme ÖKC
6.03.2018
Vergi Sirküleri 297
492 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
28.02.2018
Makaleler 07
E-Fatura Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma
19.02.2018
Makaleler 08
Hatırlatma-İhracata ilişkin fatura tarihinin 2017 ve ihracat kapanış tarihlerinin 2018 Olması Durumu Hk.
19.02.2018
Makaleler 09
Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (ÖTV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir.
19.02.2018
Makaleler 10
17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
19.02.2018
Makaleler 11
491 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Eki Liste
19.02.2018
Makaleler 12
492 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
19.02.2018
Makaleler 13
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
19.02.2018
Makaleler 14
2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar
19.02.2018
Makaleler 15
2018_11542 Say.Bakanlar Kurulu Kararı_ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ile Oranlarında Değişiklik
19.02.2018
Makaleler 16
5510 Sayılı Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik
19.02.2018
Makaleler 17
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
19.02.2018
Makaleler 18
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
19.02.2018
Makaleler 19
Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik.
19.02.2018
Makaleler 20
EKONOMİK BEKLENTİ ANKETİ-2018
19.02.2018
Makaleler 21
HATIRLATMA Anonim ve Limited şirketlerce 2017 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2018 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2017 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2018 tarihidir.)
19.02.2018
Makaleler 22
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 201811333 (Denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 18’den
19.02.2018
Makaleler 23
Nakdi sermaye artırımı nedeniyle kurumlar vergisi indirim uygulaması hesabında dikkate alınacak faiz oranı
19.02.2018
Makaleler 24
PERAKENDE MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA KULLANILAN SATIŞ UYGULAMA YAZILIMLARIGİB Bilgilendirme ÖKC
19.02.2018
Makaleler 25
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
19.02.2018
Makaleler 26
23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerin
19.02.2018
Makaleler 27
494 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
19.02.2018
Makaleler 28
495 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
19.02.2018
Makaleler 29
496 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
19.02.2018
Makaleler 30
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar yüklenmesi gereken e-defter berat yükleme süresi 04 Haziran 2018 ta
19.02.2018
Makaleler 31
2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
19.02.2018
Makaleler 32
2018-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
19.02.2018
Makaleler 33
Bilgilendirme Şubat 2018 Dönemi e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.Notu
19.02.2018
Makaleler 34
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri
19.02.2018
Makaleler 35
Hatırlatma Notu SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye dönük yararlanmak için başvuru süresi 31 05 2018 tarihinde sona ermektedir.
19.02.2018
Makaleler 36
Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu
19.02.2018
Makaleler 37
18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
19.02.2018
Makaleler 38
497 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
19.02.2018
Makaleler 39
498 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
19.02.2018
Makaleler 40
2017 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma
19.02.2018
Makaleler 41
2018 Yılı Asgari Ücret Desteği
19.02.2018
Makaleler 42
2018_11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
19.02.2018
Makaleler 43
7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ
19.02.2018
Makaleler 44
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir, Kurumlar Vergisi ve KDV Matrah Artırımı
19.02.2018
Makaleler 45
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
19.02.2018
Makaleler 46
7143 Sayılı Kanun-Defter Kayıtlarında Yer Almayan Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyanı ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı Kazançlara Geçici İstisna Uygulaması
19.02.2018
Makaleler 47
7143 Sayılı Kanun-Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi
19.02.2018
Makaleler 48
7143 Sayılı Kanun-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyan Hükümleri
19.02.2018
Makaleler 49
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik_Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19.02.2018
Makaleler 50
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
19.02.2018
Makaleler 51
Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
19.02.2018
Makaleler 52
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 18,50 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 19,50 olarak değişmiştir.
19.02.2018
Makaleler 53
SGK Genelgesi 2018_20-Asgari Ücret Desteği
19.02.2018
Makaleler 54
01 07 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
19.02.2018
Makaleler 55
19 10 2010 tarihinden itibaren % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 05 09 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2 olarak değişmiştir.
19.02.2018
Makaleler 56
304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması
19.02.2018
Makaleler 57
500 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması
19.02.2018
Makaleler 58
2018-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
19.02.2018
Makaleler 59
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış olup ilgili tebliğde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve
19.02.2018
Makaleler 60
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 31 07 2018 tarihinde biten başvuru süreleri
19.02.2018
Makaleler 61
7144 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması Uygulaması İçin Son Tarih 30.09.2018
19.02.2018
Makaleler 62
Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
19.02.2018
Makaleler 63
HATIRLATMA NOTU 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR, KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SÜRESİ 31 08 2018 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR.
19.02.2018
Makaleler 64
Kamuya olan borçlara ilişkin 7143 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 08 2018 tarihine (Bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.
19.02.2018
Makaleler 65
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
19.02.2018
Makaleler 66
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 20)
19.02.2018
Makaleler 67
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No 2018 32 48) İhracatçıya, ihracat bedellerini Türkiye’ye getirme zorunluluğu gelmiştir.
19.02.2018
Makaleler 68
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedelleri T
19.02.2018
Makaleler 69
31.10.2018 Tarihinde Biten Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi 31 12 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
19.02.2018
Makaleler 70
85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı
19.02.2018
Makaleler 71
140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 7143 Sayılı Kanun kapsamında 01102018 (3092018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15102018 tarihine (bu tarih dâhil) k
19.02.2018
Makaleler 72
2018-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
19.02.2018
Makaleler 73
Bazı Araçların ÖTV Oranına Esas Matrah Limitlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
19.02.2018
Makaleler 74
Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_51
19.02.2018
Makaleler 75
Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_52
19.02.2018
Makaleler 76
Döviz ve Dövize Endeksli Fatura Düzenlenmesi Hk.
19.02.2018
Makaleler 77
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin 2. Taksit Ödeme Süreleri
19.02.2018
Makaleler 78
GİB BUYURU 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA PEŞİN ÖDEME VEYA 1. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN BUGÜN
19.02.2018
Makaleler 79
GİB Hatırlatma Duyurusu 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018
19.02.2018
Makaleler 80
Grup şirketlerin bankalardan kullanmış oldukları döviz kredilerinin diğer grup şirketlerine aktarılıp aktarılamayacağı hususu ile ortaklar ve diğer kişilerle olan dövizli borç-alacaklar
19.02.2018
Makaleler 81
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2019 tarihine ertelenmiştir.
19.02.2018
Makaleler 82
ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB’e bildirilme süresi 01 01 2019 tarihine ertelenmiştir.
19.02.2018
Makaleler 83
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI
19.02.2018
Makaleler 02
01 01 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
14.02.2018
Makaleler 03
01 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları
14.02.2018
Makaleler 04
2017 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma
14.02.2018
Makaleler 05
2017-IV Geçici Vergi Dönemi Değerleri
14.02.2018
Makaleler 06
2018 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları
14.02.2018
Vergi Sirküleri 296
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
12.02.2018
Vergi Sirküleri 288
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 201811333 (Denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 18’den
3.02.2018
Vergi Sirküleri 298
17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
31.01.2018
Vergi Sirküleri 287
Nakdi sermaye artırımı nedeniyle kurumlar vergisi indirim uygulaması hesabında dikkate alınacak faiz oranı
30.01.2018
Vergi Sirküleri 291
Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik.
22.01.2018
Vergi Sirküleri 301
2018 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları
2.01.2018
Vergi Sirküleri 299
Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (ÖTV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir.
1.01.2018
Vergi Sirküleri 303
01 01 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
1.01.2018
Vergi Sirküleri 349
301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
23.12.2017
Vergi Sirküleri 354
14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
23.12.2017
Vergi Sirküleri 319
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2018 tarihine ertelenmiştir.
21.12.2017
Vergi Sirküleri 346
487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
17.12.2017
Vergi Sirküleri 347
486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
17.12.2017
Vergi Sirküleri 348
485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
17.12.2017
Vergi Sirküleri 350
300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
14.12.2017
Vergi Sirküleri 343
2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının En Geç Kasım 2017 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.
11.12.2017
Vergi Sirküleri 311
299 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
6.12.2017
Vergi Sirküleri 351
299 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
6.12.2017
Vergi Sirküleri 325
En son 2 Ocak 2018 tarihinde ödenmesi gereken Kasım 2017 Dönemi SGK primleri ile Ertelenen Şubat 2017 Dönemi SGK Primlerinin Ödeme Tarihleri 26 12 2017 Olarak Değiştirilmiştir.
5.12.2017
Vergi Sirküleri 308
2018 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu
4.12.2017
Vergi Sirküleri 332
7061 Sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanununlarında Yapılan Değişiklikler
4.12.2017
Vergi Sirküleri 335
2018 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu
4.12.2017
Vergi Sirküleri 307
2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi
30.11.2017
Vergi Sirküleri 334
2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi
30.11.2017
Vergi Sirküleri 312
24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
24.11.2017
Vergi Sirküleri 353
24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
24.11.2017
Vergi Sirküleri 305
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri
15.11.2017
Vergi Sirküleri 327
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri
15.11.2017
Vergi Sirküleri 310
2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.
11.11.2017
Vergi Sirküleri 314
1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında GİB Duyurusu
11.11.2017
Vergi Sirküleri 340
2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.
11.11.2017
Vergi Sirküleri 373
2017-11-Sayılı-SGK-Genelgesi
10.11.2017
Vergi Sirküleri 306
Bedelsiz İhracat Faturası Hakkında Duyuru
31.10.2017
Vergi Sirküleri 330
Bedelsiz İhracat Faturası Hakkında Duyuru
31.10.2017
Vergi Sirküleri 309
2017-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
11.10.2017
Vergi Sirküleri 336
2017-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
11.10.2017
Vergi Sirküleri 321
İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenmesi Uygulamasında Sık Sorulan Soruları
10.10.2017
Vergi Sirküleri 313
03 10 2017 Tarihli SGK Duyurusu Ertelenen Prim Borçları Hakkında ÖNEMLİDİR
3.10.2017
Vergi Sirküleri 358
03 10 2017 Tarihli SGK Duyurusu Ertelenen Prim Borçları Hakkında ÖNEMLİDİR
3.10.2017
Vergi Sirküleri 304
Yeni Nesil ÖKC Hk_483 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
30.09.2017
Vergi Sirküleri 315
Yeni Nesil ÖKC Hk_483 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
30.09.2017
Vergi Sirküleri 329
Belirlenmiş Alıcılara karşı Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde (2 10) olan KDV tevkifat Oranı 01 10 2017 tarihinden itibaren (3 10) olarak değiştirilmiştir.
27.09.2017
Vergi Sirküleri 226
4 Seri Nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği
26.09.2017
Vergi Sirküleri 357
4 Seri Nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği
26.09.2017
Vergi Sirküleri 341
2017 10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
20.09.2017
Vergi Sirküleri 324
Eylül 2017 KDV1 Beyannameleri Hakkında 19 09 2017 Tarihli GİB Duyurusu
19.09.2017
Vergi Sirküleri 323
Eylül 2017 KDV1 Beyannameleri Hakkında 25 08 2017 Tarihli GİB Duyurusu
25.08.2017
Vergi Sirküleri 344
687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU
14.07.2017
Vergi Sirküleri 337
2017-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
13.07.2017
Vergi Sirküleri 380
2017-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
13.07.2017
Vergi Sirküleri 345
687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN 2017-24 SAYILI SGK GENELGESİ
6.07.2017
Vergi Sirküleri 224
01 07 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
5.07.2017
Vergi Sirküleri 360
01 07 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
5.07.2017
Vergi Sirküleri 339
2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması
3.07.2017
Vergi Sirküleri 379
2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması
3.07.2017
Vergi Sirküleri 320
ihracat-duyuru-16062017
16.06.2017
Vergi Sirküleri 342
2016 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma
7.06.2017
Vergi Sirküleri 317
Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
31.05.2017
Vergi Sirküleri 371
Elektronik Defter Beratları’nın Sisteme Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk
31.05.2017
Vergi Sirküleri 333
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
27.05.2017
Vergi Sirküleri 352
31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017 Nisan dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
24.05.2017
Vergi Sirküleri 318
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
23.05.2017
Vergi Sirküleri 316
Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu
17.05.2017
Vergi Sirküleri 326
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri
17.05.2017
Vergi Sirküleri 322
Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Mayıs dönem beyannamelerine İlişkin Hatırlatma Duyurusu
10.05.2017
Vergi Sirküleri 356
12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Y…
5.05.2017
Vergi Sirküleri 368
İhraç Kayıtlı Teslimlerde Kur Farkı Faturası Sorunu
5.05.2017
Vergi Sirküleri 370
HATIRLATMA – Tüzel kişilerce 2016 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2017 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2016 yılı e defter
30.04.2017
Vergi Sirküleri 331
Bakanlar Kurulu Kararı 2017_10106
29.04.2017
Vergi Sirküleri 338
2017-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
27.04.2017
Vergi Sirküleri 367
Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.
20.04.2017
Vergi Sirküleri 375
2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar
3.04.2017
Vergi Sirküleri 364
SGK Duyurusu- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk.
30.03.2017
Vergi Sirküleri 361
SGK-00687 KANUN NUMARASI İLE BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLUP OLMADIKLARININ CARİ AYDA İŞVERENLERCE KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU
23.03.2017
Vergi Sirküleri 369
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkın…
23.03.2017
Vergi Sirküleri 376
297 Seri Numaralı GV Genel Tebliği-31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Hk
16.03.2017
Vergi Sirküleri 372
6824 Sayılı Kanun-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hk
8.03.2017
Vergi Sirküleri 377
28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e Defterlerin Elektronik Defter Beratları nın yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
6.03.2017
Vergi Sirküleri 363
SGK Genelgesi-2017_10 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşvere Desteği
1.03.2017
Vergi Sirküleri 362
SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru
28.02.2017
Vergi Sirküleri 355
13 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.02.2017
Vergi Sirküleri 374
2017 Yılı SGK Prim Desteği-Bakanlar Kurulu Kararı 2017_9865
22.02.2017
Vergi Sirküleri 225
1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
18.02.2017
Vergi Sirküleri 365
Muhtasar ve SGK Bildirgelerinin Birleştirmeleri Amacıyla Yapılacak Olan Eşleştirme Bildiriminin (Ek8) verilme süresi 02 05 2017 tarihine uzatılmıştır.
18.02.2017
Vergi Sirküleri 366
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK 8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu
18.02.2017
Vergi Sirküleri 359
1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında GİB Duyurusu
3.02.2017
Vergi Sirküleri 378
10 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
3.02.2017
Vergi Sirküleri 218
2016_9728 Sayılı BKK-İlave SGK İşveren teşviki uygulanacak iller ve uygulama süresini hk
23.01.2017
Vergi Sirküleri 222
Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik
23.01.2017
Vergi Sirküleri 217
2016 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma
20.01.2017
Vergi Sirküleri 218
2016-IV. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
16.01.2017
Vergi Sirküleri 221
Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü
10.01.2017
Vergi Sirküleri 328
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik_Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2.01.2017
Vergi Sirküleri 106
01 01 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
1.01.2017
Vergi Sirküleri 127
01 Ocak 2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları
1.01.2017
Vergi Sirküleri 131
1.1.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
1.01.2017
Vergi Sirküleri 216
01 01 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
1.01.2017
Vergi Sirküleri 220
31122016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75 , avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.
1.01.2017
Vergi Sirküleri 223
e-Defter Uygulama Kılavuzu Kasım 2016
1.01.2017
Vergi Sirküleri 167
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesine ilişkin süre 30 06 2017 tarihine uzatılmıştır.
31.12.2016
Vergi Sirküleri 159
2017 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları
28.12.2016
Vergi Sirküleri 139
295 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
23.12.2016
Vergi Sirküleri 197
İhracat İşlemlerinde e Fatura Uygulaması 1 7 2017 tarihine ertelenmiştir. (475 Sıra No’lu VUK Tebliği)
15.12.2016
Vergi Sirküleri 200
Mali mühür yenileme e fatura duyurusu
15.12.2016
Vergi Sirküleri 150
2016_8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler hk bigilendirme notu
10.12.2016
Vergi Sirküleri 158
2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi
6.12.2016
Vergi Sirküleri 133
4 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği
2.12.2016
Vergi Sirküleri 153
2016_9567 BKK ile Bazı Malların ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır
30.11.2016
Vergi Sirküleri 176
6761 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
28.11.2016
Vergi Sirküleri 132
3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği
25.11.2016
Vergi Sirküleri 152
2016_9542 Sayılı BKK ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir
25.11.2016
Vergi Sirküleri 187
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2016 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri
16.11.2016
Vergi Sirküleri 147
2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
11.11.2016
Vergi Sirküleri 157
2017 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu
7.11.2016
Vergi Sirküleri 183
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 2)
27.10.2016
Vergi Sirküleri 203
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.
26.10.2016
Vergi Sirküleri 211
Süre uzatımına ilişkin 25 10 2016 tarih ve 2016 9385 sayılı kararnamenin
26.10.2016
Vergi Sirküleri 175
6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
17.10.2016
Vergi Sirküleri 146
2016 03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
15.10.2016
Vergi Sirküleri 156
2016-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
13.10.2016
Vergi Sirküleri 135
7 Seri No.lu KDV Tebliği ile DİİB Kapsamında Üretilen Mamüllerin Yurtiçi Tesliminde Yapılan Değişiklik
10.10.2016
Vergi Sirküleri 164
6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 193 sayılı
10.10.2016
Vergi Sirküleri 165
6728 sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler 3065 sayılı.
10.10.2016
Vergi Sirküleri 166
6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler 213 sayılı.
10.10.2016
Vergi Sirküleri 136
8 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği
4.10.2016
Vergi Sirküleri 163
6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
22.09.2016
Vergi Sirküleri 199
Konut Teslimlerine İlişkin KDV Oranında ve Bazı Ürünlerin ÖTV Tutarında Yapılan Değişiklikler…BKK-2016_9153
19.09.2016
Vergi Sirküleri 174
6745 Sayılı Kanunla Yapıla6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler bilgilendirme notu
7.09.2016
Vergi Sirküleri 171
6736 Sayılı Kanuna Göre Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılma
1.09.2016
Vergi Sirküleri 168
6736 Sayılı Kanun- Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması
29.08.2016
Vergi Sirküleri 169
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir, Kurumlar Vergisi ve KDV Matrah Artırımı
29.08.2016
Vergi Sirküleri 170
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
29.08.2016
Vergi Sirküleri 172
6736 Sayılı Kanun-Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi
29.08.2016
Vergi Sirküleri 173
6736 Sayılı Kanun-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyan Hükümleri
29.08.2016
Vergi Sirküleri 209
SGK Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması_Genelge 2016-18
22.08.2016
Vergi Sirküleri 185
Bilanço Esasına Tabi Mükellefler İçin Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır. (472 Sıra No’lu VUK Genel
27.07.2016
Vergi Sirküleri 137
25 07 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve KDV
25.07.2016
Vergi Sirküleri 148
2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması
11.07.2016
Vergi Sirküleri 155
2016-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
11.07.2016
Vergi Sirküleri 125
01 07 2016 KDV1 Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk.
1.07.2016
Vergi Sirküleri 126
01 07 2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
1.07.2016
Vergi Sirküleri 138
30.06.2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.06.2016
Vergi Sirküleri 195
hatırlatma Notu (2016 Mart Ayı eDefter Beratlarının Haziran ayı sonuna kadar alınması gerekmektedir.)
30.06.2016
Vergi Sirküleri 214
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde 30 06 2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV uygulanacaktır.
30.06.2016
Vergi Sirküleri 198
KDV Borçları İçin de Tecil Taksitlendirme İmkanı Getirilmiştir. (2016 2 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi)
20.06.2016
Vergi Sirküleri 207
Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
13.06.2016
Vergi Sirküleri 144
2015 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma
7.06.2016
Vergi Sirküleri 192
GİB Duyuru Haziran 2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik
4.06.2016
Vergi Sirküleri 124
01 06 2016 Tarihinden İtibaren 5 kişi ve Daha Fazla Çalışan İstihdam Eden İşverenlere Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu
1.06.2016
Vergi Sirküleri 134
6 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
21.05.2016
Vergi Sirküleri 188
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2016 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri
10.05.2016
Vergi Sirküleri 191
Genç Girişimcilerin Elde Ettiği Kazançlarda İstisna ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi
9.05.2016
Vergi Sirküleri 212
Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu
6.05.2016
Vergi Sirküleri 193
HATIRLATMA 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti 01 4 2016 tarihinde başlayacaktır.
5.05.2016
Vergi Sirküleri 206
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 1)
4.05.2016
Vergi Sirküleri 194
HATIRLATMA 2015 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2016 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2015 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2016 tarihidir.)
30.04.2016
Vergi Sirküleri 154
2016-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
29.04.2016
Vergi Sirküleri 208
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı %14,65 olacaktır.(5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40)
5.04.2016
Vergi Sirküleri 140
2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar
4.04.2016
Vergi Sirküleri 141
2015 Yılına Ait Kesin Mizan Bildiriminin Gönderilmesine İlişkin Hatırlatma
4.04.2016
Vergi Sirküleri 189
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU
1.04.2016
Vergi Sirküleri 213
Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı
1.04.2016
Vergi Sirküleri 215
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır.
23.03.2016
Vergi Sirküleri 151
2016_8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler hk
19.03.2016
Vergi Sirküleri 204
Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Kurumlar Vergisi İndirimi ( 9 Seri No’lu KVK Tebliği)
7.03.2016
Vergi Sirküleri 205
Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Kurumlar Vergisi İndirimi ( 9 Seri No’lu KVK Tebliği)Bilgilendirme Notu
4.03.2016
Vergi Sirküleri 181
ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARINA İLİŞKİN SGK DUYURUSU 02.03.2016
2.03.2016
Vergi Sirküleri 130
1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği.
1.03.2016
Vergi Sirküleri 196
Hazır Beyan Sistemi VUK G.T_470
29.02.2016
Vergi Sirküleri 210
Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin 24.02.2016 Tarihli SGK Duyurusu
24.02.2016
Vergi Sirküleri 182
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 5) (Türkiye Kızılay Derneğine
11.02.2016
Vergi Sirküleri 179
Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi (2016 4)
10.02.2016
Vergi Sirküleri 180
Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi (2016 4) bilgilendirme notu
10.02.2016
Vergi Sirküleri 178
Asgari Ücret Desteği İle İlgili 05.02.2015 Tarihli SGK Duyurusu Bilgilendirme Notu
5.02.2016
Vergi Sirküleri 162
6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri
1.02.2016
Vergi Sirküleri 145
2015-IV. Geçici Vergi Dönemi Değerleri
26.01.2016
Vergi Sirküleri 177
Aralık2015 Dönemine İlişkin Olarak 25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreler
26.01.2016
Vergi Sirküleri 149
2016 yılı motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesine ilişkin 25012016 tarihli GİB Basın Duyurusu
25.01.2016
Vergi Sirküleri 190
Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri(Gelir Vergisi Sirküleri 99) Bilgilendirme Notu
22.01.2016
Vergi Sirküleri 142
2015 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı Hk
13.01.2016
Vergi Sirküleri 143
2015 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı HkBilgilendirme Notu
13.01.2016
Vergi Sirküleri 161
6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri
4.01.2016
Vergi Sirküleri 128
01.01.2016 – 30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 4.092,53.-TL olmuştur.
1.01.2016
Vergi Sirküleri 129
01.01.2016 – 30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 4.092,53.-TL olmuştur.Bilgilendirme Notu
1.01.2016
Vergi Sirküleri 160
6655 sayılı Bilgilendirme Notu
1.01.2016
Vergi Sirküleri 184
Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar-2015_8353.docxBilgilendirme Notu
1.01.2016
Vergi Sirküleri 186
E tebligat
1.01.2016