Pzt - Cum : 09:00 - 18:00
info@mesaymm.com.tr
+90 216 3267740
01

MESA Yeminli Mali Müşavirlik

MESA Yeminli Mali Müşavirlik

Şirketimiz 1997 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde uzun süre Gelirler Kontrolörü olarak çalışmış ortaklar tarafından İstanbul’da kurulmuş olup konusunda uzman ve deneyim sahibi mali müşavir…

Devamı →
02

Binlerce Saatlik Danışmanlık

Binlerce Saatlik Danışmanlık

Size sunduğumuz hizmetlerimizle ilgili bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Devamı →
03

Uzman Kadro

Uzman Kadro

Konusunda uzman kişilerden oluşan deneyimli kadromuzla tüm finansal işlemlerinizde yanınızdayız.

Devamı →

Hizmetlerimiz

KDV İade Hizmeti

Tam Tasdik Hizmeti

Asgari İşçilik İnceleme

Due Diligence

Şirket Değerleme

KDV İade Hizmeti

KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir.

Tam Tasdik Hizmeti

3568 Sayılı Kanun ve 18 Seri Numaralı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik işlemleri (tam tasdik) açıklanmıştır. Buna göre, Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir ve beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Asgari İşçilik İnceleme

Asgari işçilik uygulaması; özel nitelikteki inşaat işlerinden, ihale konusu işlerden ve devamlı işyerlerinde yapılan işlerden dolayı işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulama olup, kayıt dışı istihdamın önlenmesini ve Kurum gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Due Diligence

Globalleşen dünyada yabancı ve yerel şirketlerin birbirleri ile ortaklık kurmaları veya şirket satın almaları hız kazanmıştır. Satın alınacak veya ortaklık kurulacak şirketler, ekonomik süreçlerinde sahip oldukları tüm riskleri de beraberinde yeni oluşuma taşımaktadırlar.

Şirket Değerleme

Genel kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılarak saptanmış firma değeri, hisse devir işlemlerinde beher hisse değerinin tespiti için gerekli olduğu kadar firmanın finansal performansı ve dolayısıyla sürekliliğinin analizi açısından da önemli bir parametredir.