e-Arşiv Uygulamasında e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayanlara Fatura Gönderiminde Yapılan Değişiklikler
Sirküler No : 2015-11
Tarih : 01.01.2015
 e-Arşiv Uygulamasında e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayanlara Fatura Gönderiminde Yapılan Değişikliklerle ilgili olarak 443 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

433 no’lu VUK. Genel Tebliği’ne göre e-Arşiv uygulamasına kayıtlı mükellefler e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunlu tutulmuştu.

 

 443 no’lu VUK. Tebliğine göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri için e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün de eklenmesi şartıyla, müşterilere elektronik ortamda da iletilebilir. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kâğıda basılmasına gerek olmayacaktır.

 

Ayrıca Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile ilgili bilgi işlem sistemlerini 01.04.2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar 443 sıra no’lu tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadırlar.

 

Böylece EFKS kapsamında fatura oluşturan mükellefler için de e-Arşiv Tebliği’ndeki usul ve esaslara geçiş için son tarih netleştirilmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019