Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayının 2019 yılı Ocak Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekmektedir.
Sirküler No : 2019-12
Tarih : 11.01.2019
 

Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayının 2019 yılı Ocak Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekmektedir.

 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 78 inci maddesi ile 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının 4 üncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”

 

Ayrıca 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir.

 

“(4) Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.”

 

Yukarıdaki hükümler gereği; anonim şirketlerin 2018 yılına ilişkin olarak kullanmış oldukları yönetim kurulu karar defterleri ile limited şirketlerin ihtiyari olarak 2018 yılında kullanmış oldukları müdürler kurulu karar defterlerinin kapanış onayının 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yaptırılması zorunludur.

 

Kapanış onayını süresinde yaptırmayanlara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesine göre 64 üncü maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019