Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğuna ilişkin süreler yeniden belirlenmiştir.
Sirküler No : 2015-40
Tarih : 26.12.2015
 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 466 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan firmaların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri ertelenmiş ve kademeli geçiş düzenlemesi getirilmiştir.

Bilindiği üzere, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu kapsama girmektedir.

Tebliğ ile yapılması öngörülen düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

·         Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

·         Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

·         3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerden;

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

·         1 milyon TL’yi aşanlar için, 01/04/2016 tarihinden,

·         1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olanlar için, 01/07/2016 tarihinden,

·         500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar için, 01/10/2016 tarihinden,

·         150 Bin TL’den az olanlar için, 1/1/2017 tarihinden

itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

- Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

- Mükellefler mevcut ödeme kaydedici cihazlarını yukarıdaki tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.

- Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti; 2015 yılı içerisinde işe başlayan/başlayacak mükellefler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler içinse işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır. - Mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben, işletmelerinde mevcut 3100 Sayılı Kanun’a tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, nitelikleri 10/05/1991 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 3100 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 01/01/2017 olarak belirlenmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019