Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır. (BKK. 2012/3802 )
Sirküler No : 2012/62
Tarih : 15.10.2012
 13 Ekim 2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 2012/3802  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 - Sigorta işveren hissesi desteğine ilişkin azami destek sınırı 6’ncı bölge (en az gelişmiş yöreler) için kaldırılmıştır. Bu bölgedeki yatırımların Kararnamede öngörülen sürelerde (31.12.2013 ten önce başlanan yatırımlarda 10 yıl (OSB'lerde ise 12 yıl), sonra başlayan yatırımlarda 7 yıl) yararlanılmasına imkân tanınmıştır.

 - Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları yanında okul öncesi yatırımlar  öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır.

 -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği AR-GE projeleri yanında TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır.

 -Karar ile desteklenen eğitim yatırımları arasına okul öncesi eğitim yatırımları da eklendi. Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımlarına destek verilmeyecek. Daha önce bu kapsamda hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları yer alıyordu.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019