Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK. Genel Tebliği Yayımlandı.
Sirküler No : 2016-14
Tarih : 08.02.2016
 6 Şubat 2016 tarihli 29616 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 468 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla değerlenmesinde dikkate alınması gereken kurlar açıklandı.

 

Vergi Usul Kanunu'nun 280. maddesinde yabancı paraların borsa rayiciyle değerleneceği hükmü yer almaktadır. Maddenin 2. fıkrasında ise yabancı paraların borsada rayici yoksa değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağına hükmedilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu uyarınca 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak olan kurlar, 6 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 468 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların yanında bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların da 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla değerlemesinde, bu Tebliğ ile açıklanan kurların kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru kullanılacaktır.

 

Söz konusu değerleme kurlarından en sık kullanılan 3 tanesi aşağıdadır.

 Dövizler

1 ABD Doları    :2,9076 TL

1 Euro           : 3,1776 TL.

1 İngiliz Sterlini: 4,3007 TL

 

 Efektifler

1 ABD Doları    :2,9056 TL

1 Euro           : 3,1754 TL.

1 İngiliz Sterlini: 4,2977 TL


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019