Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında 6761 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır.
Sirküler No : 2016-43
Tarih : 02.12.2016
 24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de 6761 No.lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

 

1. Binek otomobillere ilişkin ÖTV oranı belirleme yetkisi

6761 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna oran belirleme konusunda yetki veren ÖTV Kanunu'nun 12. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulu'na 87.03 sırasında yer alan taşıtların ÖTV oranlarını fiyatlarına göre farklılaştırma yetkisi verilmiştir.

Düzenleme yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

2. Sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi 

Aynı Kanunun 8 inci maddesiyle,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun    82. maddesinde değişiklik yapılarak, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.

Buna göre, 2017 yılında asgari ücret artışı yapılmadığında, SGK tavanı 12.352,50 TL’ye yükselmektedir.

 

SGK Tavan Ücreti 2016 Yılı

SGK Tavan Ücreti 2017 Yılı (*)

Brüt Maaş

1.647,00 x 6,5

1.647,00 x 7,5

SGK Tavanı

10.705,50 TL

12.352,50 TL

Örneğin, 13.000 TL brüt maaş alan bir işçi için 2016 yılında SGK işçi ve işveren kesintisi toplam 4.014,57 TL iken, bu tutar  aynı asgari ücret üzerinden hesaplanan yeni düzenleme ile  4.632,19 TL’ye yükselmektedir. 

 

Brüt

SGK İşçi

İşsizlik İşçi

SGK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Kesinti

2016

13000

1.498,77

107,06

2.194,63

214,11

4.014,57

2017(*)

13000

1.729,35

123,525

2.532,26

247,05

4.632,19

 (*)2017 yılı için asgari ücret yine 1.647 TL kabul edilmiştir.

3. Serbest bölgelerde KDV istisnası

KDV Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV'den istisnadır. 6761 sayılı Kanun ile bu hükme ekleme yapılarak, serbest bölgelere veya serbest bölgeden ihraç amaçlı olarak yapılan yük taşıma işleri KDV'den kısmi olarak istisna (istisna) edilmiştir. 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019