Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Sirküler No : 2018-56
Tarih : 29.05.2018
 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

 

- mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi,

- ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

- vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

- vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

- işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

 

amaçlarıyla hazırlanan ve 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğde,

- Kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacaklarının yapılandırılması ile inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler,

- Matrah ve vergi artırımı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar),

- Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı),

konularına ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış ve Tebliğ ekinde başvuru sırasında düzenlenmesi gereken form ve dilekçe örneklerine de yer verilmiştir.

 

Tebliğin tam metnine 26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetenin aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526m1.htm


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019