Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 6) ile; (Seri: A Sıra No: 1) Tahsilat Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Sirküler No : 2013-51
Tarih : 01.11.2013
 

01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 6) ile; (Seri: A Sıra No: 1) Tahsilat Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: )’nde yer alan “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” bölümüne ekleme yapılarak bazı kişilerin ateşli silahlarının ruhsat işlemleri sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğuna ilişkin istisna düzenlemesi yapılmıştır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2001  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018