Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası vb. etkinlikler için e-bilet uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.
Sirküler No : 2015-39
Tarih : 26.12.2015
 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 463 sıra no.lu VUK. Genel Tebliği ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

  • E-bilet uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin; e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları, e-biletleri düzenleyebilme ve e-biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları ve raporlama gereksinimlerinin karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

  • Mükellefler e-bilet uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden olmak üzere iki yöntemle yararlanabilirler.

 

  • E-biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur. E-bilet uygulamasına geçen mükellefler tarafından biletlerin kâğıt ortamında düzenlenmesi durumunda bu belgeler Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

 

  • E-bilet düzenleme izni alan mükelleflerin düzenleyecekleri e-biletlerde; bileti düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, VKN/TCKN, belge numarası ve düzenlenme tarihi, etkinlik tarihi ve saati, etkinliğin adı, etkinliğin yeri, koltuk numarası, yapılan hizmetin nevi ve tutarı ile ödeme şekli (Nakit, Kredi Kartı, EFT, Havale, Promosyon, Bedelsiz ve benzeri) bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

 

  • E-bilet izni alan mükellefler ve e-bilet hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler; elektronik ortamda oluşturdukları biletlere ilişkin olarak, aylık “E-Bilet Raporu”nu ait olduğu ayı takip eden ayın 15. günü saat 24:00’e kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar.

 

  • E-bilet izni alan mükellefler, e-biletlerini ve e-bilet raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edebilecekleri gibi istemeleri halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza edebilirler. Bunun yanında e-bilet ve raporlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 

  • E-bilet düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında bilet düzenleyebilmek için genel hükümler çerçevesinde yeteri kadar kâğıt bilet bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde bilet düzenlemek istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde verilen izin iptal edilebilecektir.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019