Seri B 7 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği
Sirküler No : 2013-05
Tarih : 01.01.2013
 EXPO 2016 Antalya Kanununun 21 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden 2011 yılında ülkemizde meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamaların yer aldığı Seri B  7 Sıra No’lu  Tahsilat Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2001  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018