Mukimlik, Mukimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Makamlar ve Mukimlik Belgesi Başvurularına İlişkin Sirküler
Sirküler No : 2013-64
Tarih : 25.12.2013
 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik, Mukimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Makamlar ve Mukimlik Belgesi Başvurularına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 

 0.12.2013 tarih ve ÇVÖA/2013-1 Sıra No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları  Sirküleri’nde; 13.02.2007 tarih ve ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinin, zaman içinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak revize edilmesi ihtiyacı doğmuş olup, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 Sirkülere göre,

 1- 06 Ocak 2014 tarihi itibariyle 13/02/2007 tarih ve ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 2. Mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili idare sayısı artırılmıştır.

Yürürlükteki mevzuata göre, mukimlik belgesi sadece Gelir İdaresi Başkanlığı ve kendi mükellefleriyle sınırlı olmak üzere Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) tarafından düzenlenebilmektedir.  06 Ocak 2014 tarihinden itibaren aşağıda sayılanlar Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin, Anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratların ilgili Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenlemeye yetkili kılınmaktadır.

a. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, kendi mükellefleri,

b. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları
- kendilerine bağlı vergi dairelerinde sürekli vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler, 
- kendi yetki alanlarının sınırları içerisinde ikamet eden ve sürekli mükellefiyeti olmayan T.C. uyruklu gerçek kişiler (potansiyel mükellefler),

c. Gelir İdaresi Başkanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı), 
- sürekli vergi mükellefiyeti olan/olmayan tüm yabancı uyruklu gerçek kişiler, - Avusturya, İsviçre ve Suudi Arabistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden mükellefler,
- 1 ve 2 nci maddelerin kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişiler,

Ayrıca, Yunanistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişiler, sirküler ekindeki (EK-5)’te yer alan Yunanca formun ilgili bölümlerini kendileri doldurmak suretiyle Türk yetkili makamlarınca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Yunanistan yetkili makamlarına ibraz edeceklerdir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019