Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Yayınlandı.
Sirküler No : 2013-25
Tarih : 20.03.2013
 Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 18 Mart 2013 tarihinde yayınlanan 15 Mart 2013 tarihli ve 61 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla ayrıntılı açıklamalara yer verilmektedir.

Bildirim vermek zorunda olan mükellefler

a. Kurumlar vergisi mükellefleri (Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kamu iktisadi teşekkülleri, kooperatifler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, adi komandit şirketler, eshamlı komandit şirketler, avukatlık ortaklıkları, anonim şirketler, limited şirketler, kollektif şirketler, ticari amaç taşıyan apartman ve site yönetimi)

b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri,

bildirim vermek zorundadırlar.

Bildirim vermeyecek olanlar

Basit usulde ticari kazanç elde edenler, gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri, gerçek usulde olup gayrimenkul, menkul, sair kazanç, ücret geliri elde edenler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar, dernek ve vakıflar (iktisadi işletmeleri hariç), apartman sakinleri tarafından seçilen ticari amaç taşımayan apartman yönetimi ve valilik veya kaymakamlık bünyesinde kurulan bölge halkının katılımı ile kurulan ticari amaç taşımayan hizmet birlikleri v.b. “Mükellef Bilgileri Bildirimi” vermeyeceklerdir.

Bildirimin verilme zamanı

1 Nisan itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir.

“1 Nisan tarihi itibariyle faal olan” ibaresi; 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında işlerini terk etmemiş (terk işlemi sonuçlanmamış olan) mükellefleri kapsamaktadır. Bu tarihler arasında faaliyetlerini terk eden mükellefler, terk işlemi yapılmadan önce bildirimi düzenlememişlerse ve bildirim verme süresi içinde terk işlemi sonuçlanmış ise Mükellef Bilgileri Bildirimi vermelerine gerek yoktur. Ancak, 31 Mayıs tarihi ve öncesi yeni tescil işlemi yapılmış olanların bildirim vermesi gerekmektedir.

Diğer hususlar

Sirkülerde bildirimin nasıl düzenleneceği, güncellenmesi, mükelleflerin brüt satış veya gayrisafi hasılat tutarlarının nasıl hesaplanacağı, bildirimin onaylanması gibi konularda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019