Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslara ilişkin 70 No’lu VUK. Sirküleri
Sirküler No : 2015-10
Tarih : 01.01.2015
 Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslara ilişkin 70 No’lu VUK. Sirküleri yayımlandı.

 

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Tütün ve Petrol Piyasaları ile ilgili ÖTV mükellefleri öncelikli olmak üzere, bazı mükellef gruplarına, bazı kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmişti.

 

Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimine) dair usul ve esasların belirlendiği 431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ilişkin açıklamalar içeren 70 numaralı VUK. Sirküleri 29 Aralık 2014 tarihinde yayımlandı.

 

Söz konusu Sirküler’de; kapsama girmekle birlikte Tebliğ’de yer alan işlemleri esas faaliyet olarak gerçekleştirmeyen mükelleflerin sadece ilgili işlemlere yönelik kayıtlarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etmelerinin yeterli olduğu belirtilmektedir.

Tebliğin yürürlük tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettirmiş ya da lisans veya yetki belgesi alarak ilgili faaliyetleri hesap dönemi içerisinde kıst dönemde yürütecek mükellefler sadece bu kapsamdaki işlemleri için Tebliğ ekinde yer alan kayıtları elektronik ortamda oluşturmak ve muhafaza etmekle yükümlüdürler.

ÖTV mükellefiyetinin sona erdiği ya da lisans veya yetki belgesinin iptalini izleyen dönemde kayıt saklamaya ilişkin yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Kayıt saklama yükümlülüğü getirilen mükelleflerin Tebliğ ekinde yer alan kayıtlarını elektronik ortamda saklıyor olması Tebliğ açısından yeterlidir. Tebliğ'de yer verilen düzenlemelerle elektronik ortamda kayıt oluşturma ile ilgili herhangi bir format, teknik şart veya şekil şartı bulunmamaktadır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019