İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2016 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.
Sirküler No : 2016-50
Tarih : 14.12.2016
 2015 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2016 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmiştir.

 

Tebliğde iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Buna göre, 2015 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade talebinin 2016 yılı Kasım ayına ait KDV beyannamesinin verileceği en son tarih olan 26 Aralık 2016 tarihine kadar talep edilmesi gerekmekte olup bu tarihe kadar iade talebinde bulunmayan mükellefler bu haklarını kaybedeceklerdir.

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye göre, süresinde (2016/Ocak-Kasım arası) ve usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin, sonraki dönemlerde (2015 yılı için 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren) düzeltme beyannamesi vererek iade tutarını artırmaları imkânı da bulunmamaktadır.

İzleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkündür. Ancak bu durumda artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilecektir.

Bu nedenlerle, iade tutarının tam ve doğru olarak hesaplanıp beyan edilmesi önemlidir. Fazla beyan edilen iade tutarını azaltıcı yönde düzeltme beyannamesi verilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019