İndirimli ÖTV uygulaması ile ilgili iade talep süreleri 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.
Sirküler No : 2018-22
Tarih : 20.02.2018
 

İndirimli ÖTV uygulaması ile ilgili iade talep süreleri 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

15/02/2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 2); ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya çıkartılmış olup,  ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan diğer bazı hususlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğde yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.  

1-  ÖTV iadesi talep edilebilecek süreler 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

1-

 

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılan düzenlemelere göre:

 

Ø  Aerosol üretiminde L.P.G. kullanımında 0 (sıfır) ÖTV uygulamasına ilişkin olarak, L.P.G. nin satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması üzerine, üretilen aerosolün vergisinin, beyan dönemini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde,

 

Ø  b) (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı listede yer alan vergisi daha düşük malların imalinde kullanılmasında indirimli ÖTV uygulanmasına ilişkin olarak, ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere mal satın alan imalatçıların, bu mallardan imal ettikleri malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde,

 

Ø  c) (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde imalatta kullanılarak imal edilen malların aynı süre içerisinde ihraç edilmesi halinde, ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden ay başından itibaren; ihraç kaydıyla teslim edilmesi halinde ise ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde,

 

iade talep edilebilmekteydi.

Yapılan değişiklik ile yukarıda sözü edilen iade talepleri için uygulanmakta olan 3 aylık süre sınırı 6 aya çıkartılmıştır. Bu açıklamaların yer aldığı Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin ilgili bölümlerindeki örnekler de bu değişiklik ile uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir.

 

 

2-Belediyeler, vergi inceleme raporu aranmaksızın ÖTV iadesi talep edebilecek kamu kuruluşları arasından çıkartılmıştır.

ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinin (B/5.5.4.) ve (B/6.7.4.) alt bölümlerinde yer alan “belediyeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle, belediyelerin, otobiodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinde indirimli ÖTV uygulaması ve aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. teslimlerinde 0 (sıfır) ÖTV uygulanması işlemlerinden doğan nakit ÖTV iadelerinin vergi inceleme raporu ile yerine getirilmesi öngörülmüştür.

3-  ÖTV’si iade alınamayan malların tespiti için başvurulan EPDK Kurul Kararına ilişkin açıklama yapılmıştır.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III-C) bölümünde, 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı cetvelde yer alan vergisi daha düşük malların veya (I) sayılı liste dışındaki malların imalinde kullanılması halinde indirimli ÖTV uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde yapılan açıklamalara göre, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ve EPDK’nın 25.12.2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının 2. maddesinde sayılan madeni yağların imalatı ile söz konusu EPDK Kararında madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılması halinde indirimli ÖTV uygulamasından yararlanılamamaktadır.

Tebliğde sözü edilen EPDK’nın 2014/5373 sayılı Kurul Kararından sonra çıkarılan kurul kararlarında da baz yağ, madeni yağ ve akaryakıtlara karıştırılan ürünlerle ilgili belirlemeler yer almaktadır. Bu nedenle ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III-C) bölümünün (1.1.3.) ve (1.2.3.) alt bölümlerinin beşinci paragrafındaki “Kurul Kararının 2 nci maddesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sonraki yıllarda üretimde bulunulan dönemde aynı kapsamda yürürlükte olan “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın ilgili maddesinde)” ibaresi eklenmiştir. Böylece EPDK’nın sonraki yıllarda çıkardığı kurul kararlarına göre madeni yağ sayılan veya madeni yağ olarak sayılmamakla birlikte akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için de indirimli ÖTV uygulanmayacağı belirtilmiştir.

4. Yürürlük

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 2) yapılan düzenlemeler, söz konusu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi olan 15/02/2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
34678
1112131415
1718192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019