İlave 6 Puan Bölgesel İstihdam Teşvikinin Uygulanacağı İller ve Uygulama Süreleri Bakanlar Kurulunca Belirlendi.
Sirküler No : 2013-43
Tarih : 19.07.2013
 

14/07/2013 tarihli, 28707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puan, ilave 6 puan uygulanacak iller ve uygulama süresi belirlenmiştir. Buna göre;

 1.İlave teşvikten yararlanacak iller ve işyerleri

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, 5 puanlık prim indirimden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran  aşağıdaki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerdeki özel sektöre ait işyerleri yararlanacaktır.

 I Sayılı Liste;

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak,

 II Sayılı Liste;

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat,

III Sayılı Liste;
Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri.

 2. İlave sigorta primi teşvik oranı

 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

 3.İlave sigorta primi teşvikinin uygulama süresi

 İlave sigorta primi teşviki Kararname ekinde yer alan;

a)(I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar,

b)(II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,

c)(III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar,

uygulanacaktır.

 4. İlave sigorta primi teşviki kapsamına girmeyen işyerleri

 İlave sigorta primi teşvikinden;

a)5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi teşvikinden (5 puanlık prim indiriminden) yararlanamayan işyerleri,

b)5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında sağlanan) sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri,

yararlanamayacaktır.

 5. Teşvikten yararlanmaya başlama tarihi

 6486 sayılı Kanunda bölgesel istihdam teşvikinin düzenlendiği fıkranın yürürlük tarihi 1/1/2013 olarak belirlendiğinden, söz konusu ilave 6 puan sigorta primi teşvikinden 01/01/2013 tarihinden bugüne kadar olan süre için de geriye dönük olarak yararlanılabilecektir.

 6. Kayıtdışı istihdam ve sahte sigortalılıkla ilgili yaptırımlar

 Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, 1 yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamayacaklardır.

 Ayrıca, sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı,  gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019