Hurda Araç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
Sirküler No : 2018-60
Tarih : 14.06.2018
 Hurda Araç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

11.06. 2018 gün ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun  Geçici 1 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” yayınlanmıştır.

Bu genel tebliğde;

-Madde Hükmünden Yararlanılabilecek Araçlar,

-Madde Hükmünden Yararlanabilecek Kişiler,

-Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı,

-Madde Hükmünden Yararlanma Süresi,

-Araçların Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilmesi,

-Araçların Doğrudan İhraç Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar,

-Araçların İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar,

-İhraç Edilen Araç Yerine Yeni Araç Alımına İlişkin Usul ve Esaslar,

-İhraç Edilen Araçların Geri Gelmesi Halinde Yapılacak İşlemler,

-Araçların Hurdaya Çıkartılması Halinde Maddenin Uygulaması,

-Araçların Hurdaya Çıkartılmasına İlişkin Usul ve Esaslar,

-Hurdaya Çıkartılan Araç Yerine Yeni Araç Alımına İlişkin Usul ve Esaslar,

-Yeni Araçla İlgili Düzeltme İşlemleri,

-Sorumluluk,

Konularında açıklamalar yapılmıştır.

 

Hatırlanacağı üzere,  27.3.2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi  uygulanması imkânı getirilmişti. Yayımlanan tebliğ  ile ÖTV hurda indirimine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1-Hurda İndiriminden Yararlanılabilecek Araçlar

Söz konusu hurda indirimi kapsamına Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin;

-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler,

-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,

-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar,

-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up, kamyonet, kamyon vb. araçlar

girmektedir.   

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir.

2-Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı

18/5/2018 tarihinde yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamında ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı,

a) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,

 

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak,

tespit edilmiştir.

Buna göre, yeni araç alımında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden; otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan Kararnamede belirlenen tutarlar, bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına bakılmaksızın 10.000 TL, terkin edilecektir.

3- Madde Hükmünden Yararlanma Süresi

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27.03.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı yapılacak araçlar için tahakkuk eden özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı terkin edilebilecektir.

27.03.2018 - 31.12.2019 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında eski araç ihraç edilmek veya hurdaya çıkarılmakla birlikte, 31.12.2019 tarihine kadar düzenleme kapsamında yeni araç alınmamış olması halinde, bu tarihten sonra alınacak yeni araçlar için düzenlemeden yararlanılamaz.

 

4-Yürürlük

 

Tebliğ, yayım tarihi olan 11.06.2018  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019