Hava yolu şirketlerinin e-bilet uygulamasından yararlanma usul ve esasları belirlendi.
Sirküler No : 2015-38
Tarih : 26.12.2015
  25.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 462 sıra numaralı VUK. Genel Tebliği’yle, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

- E-bilet uygulaması ihtiyari olduğundan, Gelir İdaresi Başkanlığına (Başkanlık) başvurup izin alan mükellefler e-bilet uygulamasından yararlanabilirler.

- E-bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin; e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları, e-biletleri düzenleyebilme ve e-biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları ve raporlama gereksinimlerinin karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

- Mükellefler e-bilet uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden olmak üzere iki yöntemle yararlanabilirler.

- Hava yolu firmaları, isterlerse elektronik ortamda oluşturdukları e-biletleri muhatabına elektronik sertifika ile imzalanmış olarak elektronik ortamda teslim edebileceklerdir. Bunun yanında isterlerse kâğıt ortamında teslim etmeleri de mümkündür. Ancak elektronik olarak teslim edebilmek için elektronik ortamda iletim iznini, kâğıt ortamında teslim edebilmek içinse kâğıt ortamında iletim iznini Başkanlıktan almış olmaları gerekmektedir.

- E-bilet düzenleme izni alan hava yolu firmalarının düzenleyecekleri e-biletlerde; hava yolu firmasının unvanı, yolcunun adı-soyadı, belge numarası, düzenlenme tarihi, yapılan hizmetin nevi ve tutarı ile ödeme türüne ilişkin bilgilerin (Nakit/Kredi kartı/Banka kartı/Havale/Promosyon ve benzeri) yer alması zorunludur.

- E-bilet izni alan mükellefler ve e-bilet hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler; elektronik ortamda oluşturdukları biletlere ilişkin olarak, aylık “E-Bilet Raporu”nu ait olduğu ayı takip eden ayın 15. günü saat 24:00’e kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar.

- E-bilet uygulamasından yararlanan mükellefler, düzenledikleri e-biletlerini ve e-bilet raporlarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edebilecekleri gibi, Başkanlıktan elektronik saklama izni alan mükelleflerin bilgi işlem sistemlerinde de muhafaza edebilirler. Bunun yanında e-bilet ve raporlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

- E-bilet düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi durumlarında; e-bilet yerine IATA kurallarına uygun ya da genel hükümler çerçevesinde kâğıt ortamında bilet düzenlemek zorundadırlar. Bu şekilde bilet düzenlemek istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde verilen izin iptal edilebilecektir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019