Gençler ve basit usule tabi mükelleflere bazı istisnalar getiren, gübre ve hayvan yeminde KDV istisnası getiren 6663 sayılı Kanun yürürlüğe girdi.
Sirküler No : 2016-15
Tarih : 15.02.2016
 10.02.2016 tarihli 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da çeşitli vergi düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

Kanunla yapılan vergi düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir.

 

  1. Genç girişimcilere kazanç istisnası

 

Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20. maddesi yeniden düzenlenerek, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

İstisnadan yararlanmak için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 

a) İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi

b) Kişinin kendi işinde fiilen çalışması veya işin kişinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi

c) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları taşıması,

d) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması

e) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

  1. Basit usulde tespit edilen ticari kazançta indirim

 

Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde değişiklik yapılarak, basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmının beyan edilen gelirden indirimine olanak sağlanmıştır.

 

Yapılan düzenleme gereği, 8.000 liralık tutar her yıl yeniden değerleme oranında artacaktır.

Düzenleme, 01.01.2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

 

  1. Öğrencilere pasaport harcında muafiyet

 

Kanun’la Harçlar Kanunu’nun 85. maddesinde değişiklik yapılarak, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar harçtan muaf tutulmuştur.

 

  1. Hayvan yemi ve gübrede katma değer vergisi istisnası

 

Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde değişiklik yapılarak, hayvan yemleri ile gübre teslimleri ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

 

İstisna tam istisna niteliğindedir. Dolayısıyla bu malları vergisiz teslim edenler, yüklendikleri vergiyi diğer teslimler nedeniyle hesaplanan vergiden indirecekler, indirilemeyen kısım iade edilecektir.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019