Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 27.3.2013 tarih ve 19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayınlandı.
Sirküler No : 2013-28
Tarih : 27.03.2013
 27.3.2013 tarih ve 19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri’nde; imalatta kullanılmak üzere 8.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın yürürlük tarihi olan 9.10.2012 tarihinden önce gerek (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ithal edilen gerekse (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Sirkülerde 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihine kadar (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması ile 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların gerek söz konusu Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra imalatta kullanılması gerekse 2002/4930 sayılı Kararname kapsamında ithal edilen bu mallardan imal edilen malların 9/10/2012 tarihinden sonra teslim edilmesi halinde Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte mükellefler tarafından, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önce yukarıda bahsi geçen uygulamalar kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilerek 9/10/2012 tarihinden sonra imalatta kullanılan veya imal edilerek teslim edilen mallara ilişkin olarak söz konusu Kararname ile getirilen iade sistemi kapsamında beyanname verilerek ÖTV ödenmiş olması halinde 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olması şartıyla bahse konu Kararname kapsamında işlem yapılmasının da talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Ayrıca 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla 9/10/2012 tarihinden önce (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren (EK:2) talep ve taahhütname ile ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilmesi fiilen mümkün bulunmadığından, bahsi geçen Kararnamenin 1 inci maddesi uygulamasında belirlenen süre içerisinde yapılmış normal, istisna veya ihraç kayıtlı teslimleri için de 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019