Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair, 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ
Sirküler No : 2013-63
Tarih : 19.12.2013
 

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair, 2 Sıra No.lu  Genel Tebliğ ;  24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. 

Genel Tebliğe göre,

 1-Gerçek kişi mükelleflere e-defter uygulamasından yararlanma imkânı sağlanmıştır. 

2. Tüzel kişi mükelleflerin e-defter uygulamasından yararlanabilmek için e-fatura iznine sahip olma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

3- Elektronik defter uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunması gerektiği düzenlenmiştir. 

4- Berat yükleme süresi 1 aydan 3 aya çıkarılmıştır. 

1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Elektronik Defter Oluşturma” bölümünde yer alan berat yükleme süresi defterin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son günü olarak belirlenmiştir. 

Tüzel kişiler için, hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar yüklenecektir.

 5. Önceki dönem kayıtlarına yer verme zorunluluğu kaldırılmıştır ve kapanış tasdiki için 1 aylık süre verilmiştir.

 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alan hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanların izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, önceki dönem kayıtlarına yer verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 Yine hesap dönemi veya takvim yılı içinde elektronik defter uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin eski defterlerinin kapanış tasdiki için bir aylık süre verilmiştir.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2001  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018