E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlandı.
Sirküler No : 2016-48
Tarih : 14.12.2016
 2015 yılında internet satışı kapsamına giren satışları bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı da 5 milyon TL ve üzerinde olan  mükelleflerin, 01.01.2017 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir.


Bilindiği üzere 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında bazı mükelleflere E-arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 433 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-arşiv fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığınca bir duyuru yayınlanmıştır.
 
Duyuru aşağıdaki gibidir.
 
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Duyuru

 
Bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan gelişmeler vergilendirme konusunda yapılan işlemlerin ve düzenlenen belgelerin de elektronik ortama taşınmasını ve e-Dönüşüm sürecine katılmayı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden yapılan satışlarda faturanın elektronik ortamda alıcısına iletilmesini de kapsayan e-Arşiv Fatura Uygulamasını hayata geçirmiştir.
 
433 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Fatura Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. Bu uygulamaya dahil olan mükelleflerimiz, gerek e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcılara gerekse de e- Fatura sistemine kayıtlı olmayan diğer vergi mükellefleri ile nihai tüketicilere faturalarını elektronik ortamda düzenleyebilme ve alıcısının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletebilme imkanına kavuşarak süreçlerini elektronik ortama taşıyabilmektedir.
 
433 ve 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilen açıklamalar uyarınca internet üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e- Arşiv Uygulamasına geçme ve vergi mükellefi olmayanlara yönelik gerçekleştirilen internet satışlarına ait faturaları ise elektronik ortamda alıcısına iletme mecburiyeti getirilmiştir. Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 1.1.2016 tarihinde, 2015 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler ise en geç 1.1.2017 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.
 
Satış yapılan internet sitesinin mükellefin kendisine veya başka bir mükellefe ait olması e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş zorunluluğunu etkilememektedir. İnternet satışı yapan mükelleflerimizin e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş sürecinde bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlığımızca “İNTERNET SATIŞI YAPAN     MÜKELLEFLERİN  E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ” hazırlanmış ve 
www.egirisimci.gov.trinternet adresinde (http://www.egirisimci.gov.tr/docs/Internet_Satis_Rehberi.pdf) yayınlanmıştır.
 
Yukarıda yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak, 2015 yılında internet satışı kapsamına giren satışları bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı da 5 milyon TL ve üzerinde olan  mükelleflerimizin, 1.1.2017 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir.
 
Bu kapsama giren mükelleflerimizin ilerleyen dönemlerde yapılabilecek vergi inceleme veya denetim faaliyetlerinde cezai işlemlere maruz kalmaması bakımından, e-Arşiv Fatura uygulamasına gerekli başvuru ve geçiş işlemlerini süresinde gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.


e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş işlemleri 
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda (http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.3.(23.12.2015).pdf)  açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
 
 
Mükelleflerimize Duyurulur.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019