Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamalarından Hariç Tutulmuştur.
Sirküler No : 2016-51
Tarih : 15.12.2016
 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamalarından Hariç Tutulmuştur.

 

13 Aralık 2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ ile dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan teslimler yönünden;

-DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak tesliminde uygulanan,

-DİİB kapsamında KDV ödemeksizin ürettilen malların ihraç kayıtlı olarak tesliminde uygulanan

KDV iade kısıtlaması kaldırılmıştır.

Buna göre,

Ø  DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketlerine KDV tahsil edilerek tesliminde, bu şirketler tarafından yüklenilen vergiler iade alınabilecektir.

Ø  Aynı malların söz konusu şirketlerce KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla tesliminde, iade edilecek KDV tutarıyla ilgili Tebliğ’de yer alan sınırlama uygulanmayacaktır. Bu işlemlerle ilgili iade edilecek KDV, devir KDV tutarı ile sınırlı olmak üzere ihraç kayıtlı teslim bedelinin % 18’i olacaktır.

Tebliğin tam metni aşağıdadır.

8 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete No: 29917

Resmi Gazete Tarihi: 13/12/2016

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki "ihracatçılara" ibaresinden sonra gelmek üzere "(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)" ibaresi, ikinci paragrafının sonuna "Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019