Çalışan Sayısı 10 ile 50 Arasında Olan İşyerlerinin 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olmaları Gerekmektedir.
Sirküler No : 2018-69
Tarih : 09.07.2018
 

Çalışan Sayısı 10 ile 50 Arasında Olan İşyerlerinin 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olmaları Gerekmektedir.

6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan düzenlemeyle (Ek madde 2), çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin yönetmelik 02.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak uygulama kademeli bir şekilde yürürlüğe konulmuştu.

Söz konusu kanun ve buna ilişkin çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan (SGK Kanunu 4/a ve 4/c kapsamında olanlar), Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine işçi sayısına göre kademeli olarak dahil edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.

 

50’den fazla işçinin çalıştığı işyerleri 01.07.2018 tarihinden önce zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olmuştu.

 Bunlar dışında kalan işyerleri için, çalışanların zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda özetlenmiştir:

 

a) Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50'den az olan işyerlerinde; 01.07.2018 tarihinden itibaren,
b
) Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10'dan az olan işyerlerinde, 01.01.2019 tarihinden itibaren,

 bireysel emeklilik sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.

Birden fazla işyeri olan İşverenin çalışan sayısının belirlenmesinde, bütün işyerlerinde çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir.

1-
Bireysel emeklilik kapsamına zorunlu olarak dahil olanlar

Türk vatandaşı olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Sigortalı) ve (c) (Emekli sandığı iştirakçileri) bendleri kapsamına tabi olarak çalışanlardan;


a) İşveren yönetmelik kapsamına alınma tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış kişiler,
b) İşverenin kapsama alınmasından sonra bu işverene bağlı olarak işe başlayan ve işe başlama tarihinde 45 yaşını doldurmamış kişiler.

 

2- Çalışan katkı payının hesaplanması ve emeklilik şirketine aktarılması

Çalışanların ücretinden işveren tarafından prime esas kazancın %3'ü oranında çalışan katkı payı hesaplanır. Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı hesaplamada nazari dikkate alınmayacaktır.

Çalışanların almakta oldukları aylık ücretinden (SGK' ya yapılan bildirim üzerinden) %3 oranında her ay zorunlu olarak kesilecek olan çalışan katkı payı tutarı işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalayacağı ilgili bireysel emeklilik şirketine aktarılacaktır.

3- 
Çalışanların bireysel emeklilik bu sisteminden (BES) cayma hakkı vardır


45 yaşın altındaki tüm çalışanların bir emeklilik sistemine dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak çalışanlar bireysel emeklilik
bu sistemine dahil olduğunun kendilerine bildirildiği tarihi takip eden -2- ay içinde emeklilik sisteminden cayma hakkına sahiptirler. Cayma hakkının kullanılması durumunda o tarihe kadar fona ödenen katkı payları ve varsa hesapta bulunan yatırım gelirleri -10- iş günü içinde işçiye iade edilecektir. Ayrıca cayma hakkını kullanmayan işçi bazı durumlarda katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.
 
4-
Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik şartları ve Devlet katkısı

Zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanların emekli olmaya hak kazanmaları için sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak %25 oranında Devlet katkısı teşviki verilecektir.

Cayma süresi sonrasında sisteme devam etmeye karar veren çalışanlara, 1.000.TL tutarında Devlet katkısı sağlanacaktır.

Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikime en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında kalmayı tercih eden çalışana birikiminin %5'i oranında Devlet katkısı yapılacaktır.

5-
BES ile ilgili işverenlerin yükümlülük ve sorumlulukları

a) İşverenler öncelikle otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müşteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır.

b) Çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması gereken tutarların zamanında emeklilik şirketine aktarılması zorunlu olup ancak işveren bu tutarı emeklilik şirketine zamanında aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybın tamamını telafi etmek zorundadır.

c) Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere her bir ihlal için ayrı ayrı 100.-TL idari para cezası uygulanacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019