Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sirküler No : 2014-3
Tarih : 23.01.2014

 23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;  Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 Borsada rayici olmayan yabancı paraların yanında bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların da 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla değerlemesinde, bu tebliğ ile açıklanan kurların kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru kullanılacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019