Borç Yapılandırması ve Matrah Artırımı İçin Başvuru Süresi 25/Kasım/2016 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
Sirküler No : 2016-39
Tarih : 26.10.2016
 Borç Yapılandırması ve Matrah Artırımı İçin Başvuru Süresi 25/Kasım/2016 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile;

-Kanun 2. Maddesinde sayılan tüm Kesinleşmiş alacaklar, (Kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları),

-Kanun 3. Maddesinde belirtilen Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, (Vergi mahkemesi, Bölge İdare mahkemesi ve Danıştay da bulunan ihtilaflar)

-Kanun 5. Maddesinde belirtilen Matrah ve vergi artırımı başvuru süreleri,(Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Muhtasar Matrah artırımı ve Katma Değer Vergi artırımı)

-Kanun 8. Maddesinde belirtilen Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

-Kanun 11. Maddesinde belirtilen Diğer hükümler hükümlerde yer alan alacaklar (Meslek odalarının alacakları ve diğer kurum alacakları ),

için başvuru süresi 25/Kasım/2016 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Başvuru süreleri uzatılan yukarıdaki konulardaki ödeme süreleri uzatılmamıştır.

Kararın tam metni aşağıdadır.

Karar Sayısı : 2016/9385

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 sayılı yazısı üzerine, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9385 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1- (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

(2) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019