Borç Yapılandırma Başvurusu ve İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır.
Sirküler No : 2014-33
Tarih : 01.12.2014
  30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 6552 sayılı Kanun kapsamında bulunan kamu alacaklarının yapılandırılmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır.

 Buna göre, 6522 sayılı Kanun’un 73 ve 80. maddeleri kapsamında yer alan kesinleşmiş kamu borçlarının (vergi borçları ve SGK borçları) yapılandırılması için 31.12.2014 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi ise peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil 2 Şubat 2015 tarihine (31 Ocak 2015 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) kadar yapılabilecektir.

 Ayrıca 6552 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79. maddesiyle getirilen düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/06/2015 tarihine uzatılmıştır.

 Kararın tam metni aşağıdadır.

B.K.K. No

2014/7016

Resmi Gazete Tarihi

30/11/2014

Resmi Gazete No

29191

Kapsam

 

Karar Sayısı : 2014/7016

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2014 tarihli ve 113945 sayılı yazısı üzerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 73, 80 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 - (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019