Bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarında değişiklikler yapıldı
Sirküler No : 2013-57
Tarih : 02.12.2013
 

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasınave 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

KDV Oranlarında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

1. Canlı Kümes Hayvanlarına Uygulanan KDV Oranı

01.05 pozisyonda yer alan canlı hayvanların (horozlar, tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler) toptan teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’den yüzde 8’e çıkarılmıştır.

2. e-Kitap ve e-Gazete'de Uygulanan KDV Oranı

Yapılan düzenlemeyle,

  • e-gazete ve e-dergilerin KDV oranı yüzde 1’e
  • e-kitap için KDV oranı yüzde 8’e

düşürülmüştür.

3. Finansal kiralama kapsamında teslim ve kiralanmasında %1 oranı uygulanan elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörlerinden; 8502.39 tarife alt pozisyonunda yer alan turbo jenaratörler ile 8502.40 tarife alt pozisyonunda yer alan rotatif elektrik konvertörlerinin finansal kiralama yoluyla satışı veya kiralanmasında KDV oranı, bunların finansal kiralama dışında satışında olduğu gibi  %18 olarak belirlenmiştir.

4. Aşağıdaki malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV’den istisna edildiği için mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

-          Buhar türbinleri

-      Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler

-      Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

-      Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

-      Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları

-      Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

-      Beton pompaları

-      Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar

-      Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

-      Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

-      Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler

-      Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları

-      Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar

-      Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)

-      Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)

-      Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)

-      Fleksografik baskı yapan makinalar

-      Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar

-      Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

-      Dokuma makinaları (tezgâhlar)

-      Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

-      Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar

-      Türk gümrük tarife cetvelinin 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 tarife pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)

-      Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları

-      Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)

-      Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)

-      Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)

-      Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

-      Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları

-      Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları

-      Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)

-      Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

-      Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)

-      Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları

-      Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

-      Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları

-      Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar

-      Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)

-      Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar

-      Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)

-      Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)

-      Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)

-      Kauçuk veya plastik maddelerin enjeksiyon veya basınçlı dökümü için olan kalıplar

-      Kauçuk veya plastik maddelerin enjeksiyon veya basınçlı dökümü için olmayan kalıplar

-      Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar)

-      Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)                                                                                                  

-      Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları

(Bu malların kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatlarının finansal kiralama kapsamında teslimi veya kiralanmasında %18 oranı uygulanır.)

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının KDV oranlarında değişiklik yapan hükümleri Kararnamenin yayımını izleyen gün yürürlüğe gireceğinden, yukarıda belirtilen oranlar 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019