Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları Artırıldı.
Sirküler No : 2016-30
Tarih : 19.09.2016
 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV’nin Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

08.09.2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan benzin türleri, motorin türleri, LPG (Otogaz) ile akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarları artırılmıştır.

 

Karar ile 08.09.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallardan ÖTV tutarları değişenler aşağıda yer almaktadır.

 

(I) SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2,1765

2,3765

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 

 

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

2,1765

2,3765

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 

 

2710.11.45.00.19

Diğerleri

2,1765

2,3765

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)         

 

 

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,2985

2,4985

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)   

 

 

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri

2,2985

2,4985

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin               

1,5945

1,7945

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.41.00.13

Kırsal Motorin

1,5945

1,7945

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.41.00.29

Diğerleri          

1,5945

1,7945

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin    

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.29

Diğerleri      

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.18

Diğerleri             

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,578

1,778

Kilogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.21.00.00

White spirit

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.20.90.00.00.

Diğer yağlar

2,2985

2,4985

Kilogram

 

 

 

[Yalnız;

 

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

 

 

 

 

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

 

 

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2902.60.00.00.00

Etil benzen

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

2,4985

Kilogram

 

 

 

 

 

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,739

0,9390

Kilogram

 

 

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,739

0,939

Kilogram

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2712.20

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

1,1367

Litre

 

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

1,1367

Litre

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

 

 

 

 

Kilogram

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

 

 

 

 

Kilogram

 

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

 

 

 

 

Kilogram

 

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

Kilogram


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019