Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Af Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) Yayımlandı.
Sirküler No : 2013-47
Tarih : 20.08.2013
 

17 Ağustos 2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) yayımlandı.

02.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin

-birinci fıkrası ile belediyelerin yapılandırılan borç taksitlerine öteleme,

-ikinci fıkrası ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına giren idari para cezalarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi

imkânı getirilmiştir.

5 seri no.lu Genel Tebliğde de bu düzenlemelerin uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2001  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018