Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı
Sirküler No : 2013-58
Tarih : 02.12.2013
 

1 Aralık 2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli ÖTV uygulamalarına ilişkin Kararnamelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu sirkülerimize ÖTV uygulamasında yapılan değişiklikler konu edilmiştir.

 

1. Oto biodizel ile harmanlanan motorin ve kırsal motorinin ÖTV uygulaması farklılaştırılmıştır
  
2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararına göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11 (motorin), 2710.19.41.00.13 (kırsal motorin) ve 2710.19.45.00.12 (kırsal motorin) G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacak; ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 2710.19.41.00.11 (motorin), 2710.19.41.00.13 (kırsal motorin) ve 2710.19.45.00.12 (kırsal motorin) G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacaktır. Bu düzenlemeler 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2. 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesinde yer alan listede değişiklikler yapılmıştır

(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde söz konusu karara ekli listede her bir ürünün GTIP numaraları itibarıyla karşılarında gösterilen oranlar ile daha önce uygulanan vergi tutarlarının çarpılması sonucu bulunan ÖTV tutarı uygulanmaktadır. Söz konusu listede yer alan bazı malların GTIP numarasında Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan sınıflandırmaya paralel değişiklikler yapılmış, bazı mallar ise listeye eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda;

  GTİP numarası değişen mallar şöyledir:

Mal ismi

(Eski) GTİP No
(2012/3792 sayılı BKK)

(Yeni) GTİP No
(2013/5595 sayılı BKK)

Benzol (Benzen)

2707.10

2707.10.00.00.00

Toluol (Toluen)

2707.20

2707.20.00.00.00

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2707.50.90.00.11

2707.50.00.00.11

White spirit

2710.11.21.00.00

2710.12.21.00.00

 

2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararı ile 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 1 inci maddesinde yer alan liste, 6487 sayılı Kanunla ÖTV kapsamına alınan malların eklenmesi suretiyle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

GTİP No

Mal İsmi

Oran (%)

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

0,75

2707.50.00.00.19

Diğerleri

0,75

2707.99.19.00.00

Diğerleri

0,75

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

0,75

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

0,75

2710.12.25.00.00

Diğerleri

0,75

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

0,75

2710.12.90.00.19

Diğerleri

0,75

2710.19.29.00.00

Diğerleri

0,75

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

[Yalnız;

- 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

 

- 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

 

 

 

0,75

 

 

 

28,50

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

0,75

2902.60.00.00.00

Etil benzen

0,75

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

2,50

2712.20

Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin

28,50


3. 2012/3792 Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesinde yer alan listede değişiklik yapılmıştır

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.99.00.21 GTIP numaralı Spindle Oil, 2710.19.99.00.22 GTIP numaralı Light Neutral, 2710.19.99.00.23 GTIP numaralı Heavy Neutral, 2710.19.99.00.24 GTIP numaralı Bright Stock ve 2710.19.99.00.98 GTIP numaralı diğer baz yağların söz konusu listeye yer alan malların imalinde kullanılması ve imal edilen malların ihraç edilmesi veya ihraç edilmek şartıyla teslim edilmesi durumunda uygulanacak ÖTV tutarı 0,05 TL/kg olarak belirlenmiştir. 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme ile söz konusu listeye aşağıdaki satır eklenmiştir:

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019