Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler No : 2015-14
Tarih : 02.02.2015
 01.02.2015 tarihli Resmi Gazetede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkında karar yayımlanmıştır.

Buna göre; tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber  aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

1) Aktif toplamı 50.000.000 (elli milyon) TL ve üstü olması.

2) Yıllık net satış hâsılatı 100.000.000 (yüz milyon) TL ve üstü olması.

3) Çalışan sayısı 200 (ikiyüz ) ve üstü olması.

Bu Karar 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi olunup olunmadığının tespitinde;

Ø       Finansal tablolar açısından 2013 ve 2014 finansal tabloları,

Ø       -Çalışan sayısı bakımından ise 2013 ve 2014 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı

dikkate alınacaktır.

 

 

Kararın tam metnine aşağıdaki mail adresinden ulaşılabilir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150201-1-1.pdf


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019