Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler No : 2014-05
Tarih : 17.03.2014
 

23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkında karar 14 Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Buna göre; tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber  aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

1) Aktif toplamı 75.000.000 (yetmişbeş milyon) TL ve üstü olması.

2) Yıllık net satış hâsılatı 150.000.000 (yüzeli milyon) TL ve üstü olması.

3) Çalışan sayısı 250 (ikiyüz elli) ve üstü olması.

Bu Karar 1.1.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi olunup olunmadığının tespitinde;

Ø       Finansal tablolar açısından 2012 ve 2013 finansal tabloları,

Ø       -Çalışan sayısı bakımından ise 2012 ve 2013 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı

dikkate alınacaktır.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019