Amortisman listesinin güncellenmesine dair 439 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Sirküler No : 2014-18
Tarih : 08.08.2014
 

07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 439 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile 333 Seri No.lu VUK Genel Tebliği’nin ekindeki amortisman listesi güncellenmiştir.

 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; 28.04.2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin değiştirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 Yapılan değişiklik ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü ve normal amortisman oranlarının yer aldığı 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ekinde yer alan listenin;

 ·                    3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

 

3.65.1.

 

Su taşımaya mahsus damacanalar

3

%33,33

 

 ·                 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.

 

 

29.1.

 

 

Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

%6,66

  

 

 

29.1.1.

 

Plastik kalıplar

2

%50

 

 

29.1.2.

 

Çelik sac kalıplar ve ayraçlar

5

%20


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019