Amortisman Oranlarını Belirleyen Listede Bazı Değişiklikler Yapıldı.
Sirküler No : 2015-35
Tarih : 26.12.2015
 25.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen 333 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan listede değişiklikler yapılmıştır.

 

 Bu değişiklikler ve listeye yeni eklenen kıymetlerin bazıları aşağıdadır:

 

- Listenin 3.6.1 sırasında yer alan tahta paletin ismi, basit tahta palet olarak değiştirilmiş, amortisman oranında bir değişiklik yapılmamıştır. Listeye 3.6.3. sıra olarak yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet eklenmiş amortisman oranı % 12,5 olarak belirlenmiştir.

- Listeye 3.14.15. sıra olarak, taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller eklenmiş amortisman oranı % 12,5 olarak belirlenmiştir.

- Listenin “Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri” açıklamalı 3.52. satırına, konveyörler dahil edilmiş, sıranın amortisman oranında bir değişiklik yapılmamıştır (% 10).

- Listeye basınç odaları eklenmiş ve amortisman oranı % 10 olarak belirlenmiştir.

- Listeye; süs bitkileri, su arıtma cihazları ve masaj koltukları eklenmiş, amortisman oranları % 20 olarak belirlenmiştir.

- Listeye, taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri eklenmiş, amortisman oranları % 20 olarak belirlenmiştir.

- Listeye, metal ofset baskı makinesi eklenmiş ve amortisman oranı % 10 olarak belirlenmiştir.

- Listeye, elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar eklenmiş ve amortisman oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

458 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile amortisman listelerinde yapılan değişiklikler, Tebliğ’in yayım tarihi olan 25.12.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019