Aerosol üretiminde kullanılan LPG’ye ilişkin ÖTV önce ödenip sonra iade alınacaktır.
Sirküler No : 2014-29
Tarih : 21.10.2014
 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (LPG) Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 

           17 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın, öncelikle ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarı uygulanarak teslim edilmesi daha sonra aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde de ÖTV tutarının tamamının imalatçılara iade edilmesini sağlayacak şekilde vergi farklılaştırılmasına gidilmiştir.

Karar uyarınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri" isimli malın vergi tutarı, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır.

 Buna göre aerosol üretiminde kullanılmak üzere L.P.G. alımında önce 1,2100 TL/kilogram tutarında vergi ödenecek, daha sonra aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tevsik edilmesi halinde ÖTV tutarının tamamı imalatçılara iade edilecektir.

Yapılan düzenlemeden önce, 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri" isimli malın aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfır olarak belirlenmişti. 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar yürürlükten kaldırılmıştır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019