7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.
Sirküler No : 2018-73
Tarih : 31.07.2018
 

7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.

31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyunda “Af Yasası” olarak bilinen 7143 sayılı Kanun'a ilişkin bazı başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27.08.2018 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Süresi uzatılan  7143 sayılı kanun kapsamındaki alacaklar aşağıdaki gibidir:

Ø  Madde 2; Kesinleşmiş alacaklar,

Ø  Madde 3; Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar,

Ø  Madde 4; İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

Ø  Madde 7; Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

Ø  Madde 8; Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

Ø  Madde 10’un altıncı fıkrasında belirtilen alacakları ( işverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları)

Ø  Madde 10’un yedinci fıkrasında belirtilen alacakları (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları)

Ø  Madde 10’un sekizinci  fıkrasında belirtilen alacakları (Belediyelerin irtifak hakkı ve kiralama alacakları)

Bununla birlikte, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvurular Ağustos ayı sonuna kadar; varlık barışı için ise başvurular Kasım ayı sonuna kadar yapılabileceğinden bu düzenlemelere ilişkin herhangi bir uzatma yapılmamıştır. 

Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliğine olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süreleri uzatılmamıştır.

Diğer taraftan, varlık barışı kapsamında yurt dışındaki varlığın 31/7/2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi, yurt içindeki varlığın da bu tarihe kadar yasal defterlere kaydedilmesi durumunda vergi ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemede ise uzatmaya gidilmemiştir.

Kararın tam metni aşağıdadır.

Karar Sayısı: 7

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için Öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019