7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile SGK geçmiş dönem teşviklerinden yararlanılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Sirküler No : 2018-36
Tarih : 09.04.2018
 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile SGK geçmiş dönem teşviklerinden yararlanılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

6111 Sayılı Kanun’da yer alan ve 2020 yılına kadar devam edecek olan SGK prim teşviki ile işverenler; çalışanları için 5510 sayılı Kanun'un 5 puanlık indirimine ilave olarak 15,5 puan daha indirim almak suretiyle, toplamda 20,5 olan SGK işveren hissesinin tamamı için teşvik alma imkânına sahip bulunmaktadırlar.  6111 Sayılı Kanun ile getirilen bu teşvik ile, asgari ücret ile SGK tavan ücret arasındaki prime esas kazancın tamamı için bu avantajdan yararlanmak mümkündür.

Konuya ilişkin 2018 verilerine göre 6111 Sayılı Kanun Teşvikinden yararlanılması durumunda işverenlerin sağlayacağı maliyet avantajı aşağıdaki tablodaki gibidir:

             Buna göre brüt ücreti 5.000,00 TL olan bir çalışan için işveren maliyeti 6.125 TL iken, 6111 Sayılı Kanun teşvikinden yararlanılması durumunda 1.025 TL’lik bir indirim sağlanarak, işveren maliyeti 5.100 TL’ye inmektedir. Yine SGK tavan tutarı kadar ücret alan bir çalışan için işveren maliyeti 18.646,22 TL iken, 6111 Sayılı Kanun teşvikinden yararlanılması durumunda 3.120,39 TL’lik indirim sağlanarak, işveren maliyeti 15.525,83 TL’ye inmektedir.

Burada üzerinde durulması gereken husus; çalışanların kazançları ve teşvikten faydalanılan süre ne kadar yüksekse firmaya olan teşvik getirisi de o ölçüde yüksek olacaktır.

Teşviklerden geçmişe dönük olarak yararlanılması (01.03.2011 tarihinden bu yana) ve bu dönemler için toplu iade hakkı SGK tarafından 2015 yılında çıkarılan 2015/10 sayılı Genelge ile ortadan kaldırılmıştı. Ancak, söz konusu düzenlemelere istinaden şirketler mahkemeler kanalıyla hakkını arama yoluna gitmiş ve genel olarak da bu davalar şirketler lehine sonuçlanmıştır.

1 Nisan 2018'de yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunun 70’inci maddesi ile, 5510 sayılı kanuna ek madde ilave edilmek suretiyle, bu tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı SS ve GSSK veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar SGK’una başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilme veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilme hakkı tanınmıştır. Bu düzenleme ile geçmişe yönelik tespit edilen toplu tutarlar firmalara 2019, 2020 ve 2021 yıllarının Ocak ve Temmuz SGK tahakkuklarından mahsup yoluyla iade edilecektir.

  

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
4678
1112131415
18192122
2728
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019