6645 sayılı Kanunla vergi mevzuatını ilgilendiren konularda yapılan düzenlemeler.
Sirküler No : 2015-28
Tarih : 07.05.2015
 Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen “6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” 23/04/2015 tarihli, 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6645 sayılı Kanunla vergi mevzuatını ilgilendiren konularda yapılan düzenlemeler aşağıdadır.

 

1-Üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi % 10’a çıkarıldı.

 

6645 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle,193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “,üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir. Buna göre         1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi oranı % 5'ten % 10'a çıkarılmıştır. 

 

Medeni hal ve eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan Asgari Geçim İndirimi aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanacaktır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

Ücretlinin Medeni Durumu

AYLIK TUTAR

- Bekar

90,11 TL

- Evli Eşi Çalışan

90,11 TL

- Evli Eşi Çalışan        1 Çocuklu

103,63 TL

- Evli Eşi Çalışan        2 Çocuklu

117,15 TL

- Evli Eşi Çalışan        3 Çocuklu

135,17 TL

- Evli Eşi Çalışan        4 Çocuklu

144,18 TL

 

 

- Evli Eşi Çalışmayan

108,14 TL

- Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu

121,65 TL

- Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu

135,17 TL

- Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu

153,19 TL

- Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu

162,20 TL

 

2- İşbaşı eğitim programlarından faydalananlara ödenen asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşmayan tutarlar gider kaydedilebilecektir.

 

Aynı Kanun’un 9. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun İndirilecek Giderler başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar safi kazancın belirlenmesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz. Aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşan kısım ise net ücret olarak bordrolaştırılmak suretiyle gider yazılabilir.

 

Yapılan değişiklik 23.04.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019