6552 SAYILI TORBA KANUNDA VERGİ KANUNLARIYLA İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
Sirküler No : 2014-20
Tarih : 16.09.2014
  6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” (Torba Kanun) Resmi Gazetenin 11/09/2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır.

Aşağıda Kanun’da yer alan vergiler ile ilgili yapılan düzenlemeler açıklanmıştır.

1. KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler

a. Borsa dışında işlem gören kıymetli taşlardaki KDV istisnası kaldırılmıştır.

6552 sayılı Kanun ile KDV Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi değiştirilmiştir.

Buna göre, KDV Kanunun 17/4-g bendinde yer alan Kıymeti Taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) teslimleri KDV den istisna idi. 11.09.2014 tarihinden itibaren bu kıymetli taşların sadece Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV den istisna olacaktır. Sayılan kıymetli taşların nihai tüketicilere satışı ile borsa dışında ve borsa üyeleri haricindeki kişi ve kuruluşlar tarafından alım satımı ise KDV’ye tabi tutulacaktır.

b. SGK’na yapılacak taşınmaz devirlerine geçici süre ile KDV istisnası getirilmiştir.

KDV Kanununa eklenen geçici 33 üncü maddeyle, SGK nın özelleştirme kapsamında olanlar dâhil kamu veya özel işletmelerden borçları karşılığı aldığı taşınmazların teslimleri ile bu taşınmazların SGK tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV den istisna edilmiştir.

Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanunu’nun 30/a maddesinin uygulanmaması öngörülmekte, böylece devredilen taşınmazlarla ilgili yüklenilen KDV’nin indirimine imkân verilmektedir.

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme

 KDV Kanunun 17/4-g bendinde yapılan düzenleme paralelinde kıymeti taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) ithalinde yer alan %20 oranındaki ÖTV kaldırılmıştır.

3. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme

6552 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler”

Yapılan düzenleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikamet tezkeresinin harç ödenmeksizin verilmesi sağlanmaktadır.

 4. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme

Gelir ve Kurumlar Vergisinden indirim yapılabilecek bağış ve yadımların yer aldığı GVK 89 ve KVK 10.maddelerinde değişiklik yapılarak “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler” ifadesi genişletilerek “Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından başlatılacak yardım kampanyaları” haline getirilmiştir.

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019