6552 SAYILI TORBA KANUNDA TÜRK TİCARET KANUNU İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
Sirküler No : 2014-22
Tarih : 16.09.2014
 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” (Torba Kanun) Resmi Gazetenin 11/09/2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır.

Aşağıda, Kanun’da yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler açıklanmıştır.

 1- Şirketlerin sermayelerini asgari tutara artırmaları için son gün 11/12/2014

 Kanun 134. maddesi ile 6102 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 madde eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile ;

 14/02/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde (son tarih: 11/12/2014) yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır.

2- Ticari vekil ve diğer tacir yardımcısı atanması ve tescili mümkün hale gelmiştir.

 TTK. 371.  ve 629. maddelerinde değişiklik yapılarak, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları olarak atanması ve ticaret siciline tescili ile mümkün hale getirilmiştir.

 3- Gayrifaal şirketler ve kooperatiflerin kolaylaştırılmış şekilde tasfiyesi 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

 TTK. nın Geçici 7. maddesinde değişiklik yapılarak, gayrifaal şirketler ve kooperatiflerin “Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde tasfiyesi 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019