6322 sayılı Kanunla VUK' ta Yapılan Değişiklikler, Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler ve Diğer Bazı Konular (VUK. GT:418)
Sirküler No : 2012/53
Tarih : 10.09.2012
 8 Eylül 2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde,

-6322 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikler,

-Sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin sosyal güvenlik kurumuna düzenledikleri faturalarda süre,

-Amortisman listesine yeni eklenen iktisadi kıymetler,

-396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler

hakkında açıklamalar yer almaktadır.


Bu tebliğe göre, İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019