45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Sirküler No : 2013-75
Tarih : 31.12.2013
 

45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.   

 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2013 yılı için yeniden değerleme oranının % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmesine istinaden 1/1/2014 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlarının belirlenmesine yönelik   hususlara yer verilmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019