440 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.09.2014 tarih ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sirküler No : 2014-23
Tarih : 25.09.2014
 

440 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.09.2014 tarih ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, V.U.K. uyarınca ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.


Söz konusu tebliğe göre açıklamaların,

- 10 Aralık 2014 ila 25 Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle),  

-25 Aralık 2014 ila 31 Aralık 2014 tarihleri arasında da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması,

-Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

-Yapılacak açıklamada, 31/12/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/11/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2013-31/5/2014 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması;

-6111 ve 6552 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacakların alınmaması uygun görülmüştür.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019