431 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.
Sirküler No : 2013-66
Tarih : 30.12.2013
 

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 431 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirli mükellef grupları için, bazı kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi (Kayıt Saklama Gereksinimleri) zorunluluğu getirilmiştir.

 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

1- Kapsama Giren Mükellefler

a) ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;

1) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

2) Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

3) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

b) ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak,

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.

2- Kayıtların Oluşturulma Süresi

 Mükellefler, Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini, işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır.

3- Asgari Kayıt Saklama Gereksinimi Belirlenen Konular

 A- Satış Kayıtları

B- Alış Kayıtları

C- Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları

D- İthalat Kayıtları

E- İhracat Kayıtları

F- Üretim Kayıtları

G- Diğer Kayıtlar

 Tebliğin tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231.htm

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019