2018 Yılı - Sirküler Listesi

  Sirküler No Tarih Açıklama
2018-102 28.12.2018 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi.
2018-101 20.12.2018 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi Kapsamına Alınmıştır.
2018-100 20.12.2018 Yılbaşından geçerli olmak üzere, gazete, dergi, elektronik kitap ve benzeri yayınların, elektronik ortamda satışında KDV oranı % 18 olarak belirlenmiştir.
2018-99 14.12.2018 2019 yılında kullanılacak tasdike tabi defterlerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
2018-98 14.12.2018 Kentsel Dönüşüm Projelerinde Vergi ve Harç İstisnaları Konusunda Düzenlemeler de Yapılan 7153 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2018-97 06.12.2018 Varlık barışına ilişkin bildirim, beyan ve vergi ödeme süreleri 6 ay uzatıldı.
2018-96 05.12.2018 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak açıklandı.
2018-95 23.11.2018 Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı.
2018-94 19.11.2018 Türk Lirası cinsinden düzenlenme zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan sözleşmeler yeniden belirlendi.
2018-93 15.11.2018 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve ilgili Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
2018-92 15.11.2018 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Yeniden Belirlenmiştir.
2018-91 15.11.2018 İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen TCMB Genelgesi yayımlandı.
2018-90 01.11.2018 Tapu Harcı ve KDV İndirimlerinin Süresini Yılsonuna Kadar Uzatan ve Yeni KDV ve ÖTV İndirimleri İçeren Karar Yayımlandı.
2018-89 01.11.2018 Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazını Kullanan Mükelleflerin Bu Cihazlarının ve ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirimi Ertelenmiştir
2018-88 31.10.2018 İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatıldı.
2018-87 31.10.2018 Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımları Hakkında SGK Genel Yazısı Yayınlandı.
2018-86 31.10.2018 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.
2018-85 11.10.2018 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2018-84 08.10.2018 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Düzenlemelerin Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı.
2018-83 08.10.2018 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2018-82 03.10.2018 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı.
2018-81 28.09.2018 Binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlendi.
2018-80 14.09.2018 Sözleşmelerde Bedelin Türk Parası Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
2018-79 07.09.2018 Özel Esaslara Tabi Olan Mükelleflerden KDV Artırımında Bulunanların Genel Esaslara Dönebileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018-78 06.09.2018 Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı aylık %2'ye çıkarılmıştır.
2018-77 06.09.2018 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilerek Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı.
2018-76 05.09.2018 Yurt dışından elde dilen bazı kazançlara ilişkin geçici istisna uygulamasının süresi 6 ay uzatıldı.
2018-75 05.09.2018 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında 3-ay süreyle değişiklik yapıldı.
2018-74 27.08.2018 Beyannamelerin Verilme Süreleri ile Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı.
2018-73 31.07.2018 7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.
2018-72 11.07.2018 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Yayımlanmıştır.
2018-71 11.07.2018 Gelir Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır.
2018-70 10.07.2018 Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilmesine İlişkin VUK. Tebliği Yayımlanmıştır.
2018-69 09.07.2018 Çalışan Sayısı 10 ile 50 Arasında Olan İşyerlerinin 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olmaları Gerekmektedir.
2018-68 09.07.2018 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde ÖTV İstisnası Uygulamasına İlişkin ÖTV Tebliğleri Yayımlanmıştır
2018-67 05.07.2018 Varlık Barışı Genel Tebliği Yayımlandı.
2018-66 05.07.2018 Kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna aylık çocuk yardımı ve gündelik tutarlar yeniden belirlendi.
2018-65 19.06.2018 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2018-64 18.06.2018 Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili İş ve İşlemler E-TUYS Aracılığıyla Yapılacaktır.
2018-63 18.06.2018 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2018-62 14.06.2018 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstisnası İle Serbest Bölge İstisnasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır.
2018-61 14.06.2018 Hurdaya Ayrılan Araçlara İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır.
2018-60 14.06.2018 Hurda Araç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2018-59 08.06.2018 18 Seri No'lu KDV Tebliği İle Bir Çok Konuda Düzenlemeler Yapılmıştır.
2018-58 04.06.2018 Yatırım Teşvik Tebliğinde Bazı Değişiklik Yapıldı.
2018-57 30.05.2018 Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama Ertelenmiştir.
2018-56 29.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2018-55 28.05.2018 2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Yayımlandı.
2018-54 28.05.2018 7103 Sayılı Kanun Düzenlemelerine ve ÖKC’lere İlişkin VUK. Genel Tebliğleri Yayımlandı.
2018-53 26.05.2018 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2018-52 25.05.2018 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İmkân Sağlayan Kanun Yayımlanmıştır.
2018-51 22.05.2018 Mayıs Ayı İçin Bazı Önemli Hatırlatmalar
2018-50 22.05.2018 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2018-49 21.05.2018 7143 sayılı Kanun’un “Varlık Barışı”na ilişkin düzenlemeleri
2018-48 21.05.2018 7143 sayılı Kanun’un “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi”ne ilişkin düzenlemeleri
2018-47 21.05.2018 7143 sayılı Kanun’un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili düzenlemeleri
2018-46 21.05.2018 7143 sayılı Kanun’un matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeleri
2018-45 19.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.
2018-44 18.05.2018 İşyeri Teslimlerinde Uygulanmakta Olan %18 KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2018-43 17.05.2018 Benzin, motorin ve otogaza yapılan zam kadar ÖTV indirimi yapılmasına ilişkin BKK.yayımlandı.
2018-42 17.05.2018 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Açıldı.
2018-41 15.05.2018 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2018-40 11.05.2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.
2018-39 07.05.2018 %18 Oranında konut teslimlerinde KDV oranı, konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranı geçici olarak düşürüldü.
2018-38 24.04.2018 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2018-37 20.04.2018 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2018-36 09.04.2018 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile SGK geçmiş dönem teşviklerinden yararlanılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
2018-35 09.04.2018 7104 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2018-34 05.04.2018 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2018-33 05.04.2018 Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayınlandı.
2018-32 04.04.2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununa İlişkin 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2018-31 30.03.2018 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2018-30 28.03.2018 Serbest meslek erbabının “Defter Beyan Sistemi”ne yapacakları Şubat ayı kayıtlarının süresi 2 Mayıs 2018 tarihine uzatıldı.
2018-29 26.03.2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018-28 13.03.2018 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2018-27 28.02.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklikler öngören Kanun Tasarısı 27 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi.
2018-26 28.02.2018 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan “İnteraktif Vergi Dairesi” 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı.
2018-25 27.02.2018 Çok zor durumda olduğu belirlenen vergiye uyumlu mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarına yeni bir tecil ve taksitlendirme imkânı getirildi.
2018-24 23.02.2018 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018-23 20.02.2018 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi.
2018-22 20.02.2018 İndirimli ÖTV uygulaması ile ilgili iade talep süreleri 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.
2018-21 12.02.2018 2017/4. Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı
2018-20 08.02.2018 Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesini de İçeren KDV Tebliği (Seri No:17) Yayımlandı.
2018-19 26.01.2018 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2018-18 26.01.2018 Döviz Geliri Olmayan Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2018-17 26.01.2018 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2018-16 25.01.2018 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.
2018-15 25.01.2018 Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Kdv Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsamındaki Satışların İhracat Olarak Kabul Edilmesi
2018-14 08.01.2018 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2018-30.06.2018).
2018-13 08.01.2018 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları
2018-11 03.01.2018 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) Yayımlandı.
2018-10 03.01.2018 2018 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı Açıklandı.
2018-09 02.01.2018 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı.
2018-08 02.01.2018 2018 Yılında Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan Ücreti ve Taban Ücreti) ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları
2018-07 02.01.2018 2018 Yılında Uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret 2.029,50 TL Olarak Belirlendi.
2018-06 02.01.2018 2018 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı.
2018-05 02.01.2018 2018 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklandı
2018-04 02.01.2018 2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2018-03 02.01.2018 2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları Açıklandı.
2018-02 02.01.2018 VUK. kapsamında 2018 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları açıklandı.
2018-01 02.01.2018 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019