2017 Yılı - Sirküler Listesi

  Sirküler No Tarih Açıklama
2017-74 26.12.2017 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2017-73 26.12.2017 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2017-72 22.12.2017 Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri 02.01.2018 tarihi sonuna kadar ödenebilecektir.
2017-71 22.12.2017 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin 488 ve 489 Sıra No’lu VUK. Genel Tebliğleri Yayımlandı.
2017-70 22.12.2017 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.
2017-69 19.12.2017 E- İrsaliye, E- Müstahsil Makbuzu ve E- Serbest Meslek Makbuzuna ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)
2017-68 19.12.2017 Defter-Beyan Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:486) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2017-67 19.12.2017 VUK’na Göre Yapılan Bildirimlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2017-66 15.12.2017 Kira Gelirlerinin Beyanında Uygulanan Götürü Gider Oranının %15'e Düşürülmesine Dair 300 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
2017-65 12.12.2017 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3)
2017-64 11.12.2017 2018 yılında kullanılacak tasdike tabi defterlerin en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi
2017-63 08.12.2017 İlave asgari geçim indirimi (AGİ) Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2017-62 07.12.2017 2017/Kasım Cari Ay Prim Ödemeleri ve Ertelenen Şubat/2017 Prim Ödemelerinin Son Ödeme Tarihi 26.12.2017'dir.
2017-61 07.12.2017 Dahilde İşleme Rejim Kararında Bazı Önemli Değişiklikler Yapılmıştır
2017-60 06.12.2017 7061 Sayılı Kanun’un Vergi Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri.
2017-59 06.12.2017 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) Yayımlandı
2017-58 05.12.2017 Gayrimenkul Yatırım Fonları veya Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2017-57 24.10.2017 Ertelenen Primlerinin Ödenmesi Hakkında SGK Duyurusu
2017-56 23.10.2017 1 No.lu KDV Beyannamesinde ve Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler
2017-55 06.10.2017 483 sıra numaralı VUK Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz”ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
2017-54 18.09.2017 Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2017-53 01.08.2017 Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı
2017-52 01.08.2017 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı
2017-51 31.07.2017 İzaha Davet Uygulaması Usul ve Esaslarını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlandı
2017-50 28.07.2017 Emlak vergisi değerlerinin tespitine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına karşı itiraz hakkı
2017-49 07.07.2017 7033 sayılı Kanun’la başta damga vergisi, harçlar ve emlak vergisi olmak üzere diğer mevzuatta yapılan değişiklikler
2017-48 23.06.2017 Gelir İdaresi Başkanlığınca gib.gov.tr internet sitesinde mükelleflere aşağıdaki hatırlatmalar yapılmıştır.
2017-47 23.06.2017 KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecektir.
2017-46 22.06.2017 E-fatura kapsamındaki mükelleflerin, mal ihracında e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017’den itibaren başlıyor.
2017-45 12.06.2017 Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka veya PTT Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.
2017-44 07.06.2017 7020 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
2017-43 30.05.2017 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2017-42 29.05.2017 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın. Son Gün 31 Mayıs 2017
2017-41 24.05.2017 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.
2017-40 23.05.2017 Nisan Dönemi Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerin verilme sürelerinin uzatılması
2017-39 06.05.2017 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Konut ve İş Yeri Teslimlerine İlişkin KDV İstisna Uygulaması Tebliği yayımlandı.
2017-38 03.05.2017 Mobilyada KDV oranını düşüren, beyaz eşyada ise ÖTV oranını sıfırlayan Karar’ın uygulama süresi 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı.
2017-37 03.05.2017 Tasdik Raporları ile Karşıt İnceleme Tutanakları ve Teyit-Bilgi İsteme Cevap Yazılarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2017-36 20.04.2017 Kurumlar vergisi, muhtasar, KDV ve damga vergisi beyan süreleri ile e-defter beratı yükleme süresi uzatıldı.
2017-35 01.04.2017 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Verilme Süresi Uzatıldı.
2017-34 22.03.2017 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2017-33 17.03.2017 İlave İstihdam Teşvikiyle İlgili Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2017-32 16.03.2017 Bazı gayrimenkul işlemlerinde uygulanan damga vergisi ve tapu harcı oranları ile yurt dışı TL kredilerde KKDF oranı düşürüldü.
2017-31 09.03.2017 Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı.
2017-30 28.02.2017 Yatırım Teşvik Mevzuatında Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2017-29 28.02.2017 Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
2017-28 21.02.2017 Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2017-27 18.02.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı.
2017-26 14.02.2017 Vergi Usul Kanunu'nun 153/A Maddesinde Düzenlenen "Teminat Uygulaması"na İlişkin 478 sıra numaralı VUK. Genel Tebliği Yayımlandı.
2017-25 14.02.2017 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Yayımlandı.
2017-24 14.02.2017 İşverenlerin 2017 sonuna kadar yeni işe aldıkları sigortalılar için gelir vergisi stopajı ve sigorta primi teşviki getirildi.
2017-23 14.02.2017 2016/ 4. Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2017-22 09.02.2017 31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2017-21 08.02.2017 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.
2017-20 06.02.2017 KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
2017-19 03.02.2017 Erteleme Kapsamındaki Prim Ödeme İşlemleri ile İlgili Yeni SGK Duyurusu Yayımlandı.
2017-18 30.01.2017 Erteleme Kapsamındaki Prim Ödeme İşlemleri ile İlgili SGK Duyurusu Yayımlandı.
2017-17 30.01.2017 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4’er ay uzatıldı.
2017-16 30.01.2017 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2017-15 06.01.2017 2017Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları
2017-14 06.01.2017 1 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.
2017-13 04.01.2017 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başlamıştır.
2017-12 04.01.2017 Borç ve Alacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı % 9,75 Olarak Belirlenmiştir.
2017-11 04.01.2017 Varlık Barışında Süreler 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
2017-10 04.01.2017 2017 Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan Ücreti ve Taban Ücreti) ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları
2017-09 04.01.2017 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret 1.777,50 TL Olarak Belirlendi.
2017-08 01.01.2017 2017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı.
2017-07 01.01.2017 İndirimli orana tabi işlemlerde 2017 yılında uygulanacak iade sınırı 21.400 TL olarak belirlendi.
2017-06 01.01.2017 2017 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi
2017-05 01.01.2017 2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Açıklandı.
2017-04 01.01.2017 2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı
2017-03 01.01.2017 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar
2017-02 01.01.2017 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
2017-01 01.01.2017 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019