2016 Yılı - Sirküler Listesi

  Sirküler No Tarih Açıklama
2016-53 26.12.2016 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2016-52 16.12.2016 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 01.07.2017 Tarihine Ertelendi.
2016-51 15.12.2016 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamalarından Hariç Tutulmuştur.
2016-50 14.12.2016 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2016 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.
2016-49 14.12.2016 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Stok Beyanında Bulunanların Hesaplanan KDV’yi İade Listelerine Eklemelerine İlişkin Duyuru Yayınlandı.
2016-48 14.12.2016 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlandı.
2016-47 14.12.2016 01.01.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlandı.
2016-46 09.12.2016 Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016-45 02.12.2016 Yüzde 8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı (II) sayılı listeye yeni mal ve hizmetler eklendi.
2016-44 02.12.2016 Binek otomobillerin ÖTV oranları artırıldı.
2016-43 02.12.2016 Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında 6761 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır.
2016-42 23.11.2016 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2016-41 04.11.2016 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklikler Yapıldı.
2016-40 04.11.2016 Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücreti 1300,99 TL’nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanacaktır.
2016-39 26.10.2016 Borç Yapılandırması ve Matrah Artırımı İçin Başvuru Süresi 25/Kasım/2016 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2016-38 24.10.2016 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2016-37 17.10.2016 Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı.
2016-36 11.10.2016 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı.
2016-35 10.10.2016 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2016-34 10.10.2016 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2016-33 10.10.2016 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Getirilen Emlak Vergisi Muafiyetleri ile Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğler Yayımlandı.
2016-32 10.10.2016 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2016-31 19.09.2016 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünden Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
2016-30 19.09.2016 Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları Artırıldı.
2016-29 08.09.2016 Konut KDV Oranları İndirildi.
2016-28 24.08.2016 Birikmiş SGK Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasıyla İlgili 2016-18 sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.
2016-27 24.08.2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2016-26 23.08.2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016-25 15.08.2016 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.
2016-24-1 09.08.2016 10 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
2016-24 09.08.2016 İndirimli Kurumlar Vergisi Ve Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndiriminde Sermaye Avanslarının Durumuna İlişkin Açıklamalar
2016-23 05.08.2016 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Bulunan Mükelleflerin Mecburiyet Tarihi 01.01.2018 Tarihine Ertelendi.
2016-23 05.08.2016 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Bulunan Mükelleflerin Mecburiyet Tarihi 01.01.2018 Tarihine Ertelendi.
2016-22 01.08.2016 Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.
2016-21 23.07.2016 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
2016-20 15.07.2016 2016 yılı Temmuz dönemi mali yükümlülüklerİ
2016-19 15.07.2016 2016 ikinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %0,04 Olarak Açıklandı.
2016-18 22.04.2016 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2016-17 23.03.2016 Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 31 Mart 2016 tarihine kadar uzatıldı.
2016-16 08.03.2016 Nakit sermaye artırımında faiz indirim uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
2016-15 15.02.2016 Gençler ve basit usule tabi mükelleflere bazı istisnalar getiren, gübre ve hayvan yeminde KDV istisnası getiren 6663 sayılı Kanun yürürlüğe girdi.
2016-14 08.02.2016 Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK. Genel Tebliği Yayımlandı.
2016-13 08.02.2016 Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu Yayınlandı.
2016-12 29.01.2016 Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecektir.
2016-11 29.01.2016 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Verilecek Hazine Desteği Getiren Düzenlemeyi de İçeren Kanun Resmi Gazete’de Yayınlandı.
2016-10 04.01.2016 2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Günlük Tutarı 54,90 TL, Aylık Tutarı 1.647,00 TL Olarak Belirlendi.
2016-09 04.01.2016 2016 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı 20.600,00 TL Olarak Belirlendi.
2016-08 04.01.2016 Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı
2016-07 04.01.2016 2016 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri yeniden belirlendi.
2016-06 04.01.2016 2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri yeniden belirlendi.
2016-05 04.01.2016 2016 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları belirlendi.
2016-04 04.01.2016 2016 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2016-02 04.01.2016 2016 yılında uygulanacak VUK.nda yer alan hadler, tutarlar ve usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2016-01 04.01.2016 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi.
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019